Človeče nehnevaj sa…

Pre našu materskú školu by sme chceli zakúpiť a vybudovať didaktickú pomôcku: exterierovú hraciu plochu”Človeče nehnevaj sa” na základe ktorej sa u detí predškolského veku zdokonalia motorické zručnosti, prispeje k posilneniu zdravého sebavedomia založenom na zvládaní cieľov pri hre. Hlavným cieľom projektu je podporiť u detí predškolského veku spontánny záujem o spoznávanie nového, prostredníctvom zážitkového učenia sa. Podporíme u detí praktickú aplikáciu poznatkov a skúseností v hre a hracom centre

Čítaj viac

Saunový svet

Občianskemu združeniu ZRPD Púpava pri MŠ Exnárova 6 spoločne s pedagógmi sa podarilo získať grant z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2019. Grant sa týka oblasti – telovýchova, šport a mládež. Projekt sme nazvali : Saunový svet – „chceme byť zdraví“. Cieľom projektu je saunovaním otužovať telo, zvyšovať obranyschopnosť organizmu, eliminovať vplyv znečisteného ovzdušia, zvýšiť dochádzku detí v MŠ, zoznamovať sa so saunovaním hravou formou. Za poskytnutý grand vo

Čítaj viac

Chodník zdravia

Vďaka Občianskemu združeniu ZRPD Púpava pri MŠ Exnárova 6  sa podarilo získať grant z komunitného projektu TESCO- Vy rozhodujete, my pomáhame. Finančný obnos bol využitý na vybudovanie Chodníka zdravia na školskom dvore. Realizáciu zabezpečil zákonný zástupca zo IV. triedy Chodník zdravia slúži   na aktívny pohyb detí a zdravý životný štýl. Nakoľko už v predškolskom veku sa stretávame s problémom plochých nôh, z tohto dôvodu sme sa rozhodli vybudovať Chodník zdravia, aby tento problém

Čítaj viac

Lezecká stena

Poďakovanie patrí mestskej časti Bratislava – Ružinov a Nadácii VÚB Občianske združenie ZRPD Púpava pri MŠ Exnárova 6 spoločne s pedagógmi v roku 2017 požiadali o finančnú dotáciu z rozpočtu  mestskej  časti  Bratislava – Ružinov  a z Nadácie  VÚB. Projekt Hravo- zdravo bol  úspešný a vďaka  tomu máme na školskom  dvore  novú lezeckú stenu. Lezecká stena  prispeje k spestreniu pohybových aktivít detí počas pobytu vonku. Dobrý pocit zo zdolania steny umocní v deťoch snahu trénovať a nevzdávať

Čítaj viac

Sprcha na školskom dvore

Poďakovanie patrí nadácii HB REAVIS Ku koncu školského roka 2015/2016 pribudla na dvore našej materskej školy na Exnárovej ulici nová rozprašovacia ,,Sprcha pre deti“. Tento projekt sa zrealizoval vďaka príspevku z Nadácie HB Reavis. Hlavným cieľom projektu bolo zabrániť nebezpečenstvu prehriatia u škôlkarov počas horúcich dní a spríjemniť im pobyt na dvore. Sprcha poskytuje nielen bezpečný spôsob osvieženia, ale zároveň skvelú zábavu pre deti a veľký zážitok. Tešíme sa, že vďaka

Čítaj viac

Tancujeme s detským tanečným súborom

Poďakovanie patrí mestskej časti Bratislava – Ružinov   Občianske združenie ZRPD Púpava pri MŠ Exnárova 6 spoločne s pedagógmi žiadali o grant z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2016 na základe výzvy pre oblasť kultúrno – spoločenské aktivity. S veľkým nadšením sme prijali správu o pridelení finančnej dotácie, grantu, pre náš projekt Tancujeme s detským tanečným súborom Púpava. Cieľom nášho projektu bolo predovšetkým hravou formou rozvíjať a zdokonaľovať hudobno –

Čítaj viac

IKT Magic Box

Poďakovanie patrí mestskej časti Bratislava – Ružinov   Rodičia združení v Občianskom združení ZRPD Púpava pri MŠ Exnárova 6 v spolupráci s pedagógmi tejto materskej školy, žiadali o grant z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2016 na základe výzvy pre oblasť –  vzdelávanie a sociálna oblasť. Veľmi sme sa potešili, keď komisia pre posudzovanie projektov vybrala aj ten náš projekt – Hráme sa a učíme s Púpavou. Cieľom tohto  projektu bolo integrovať digitálne technológie

Čítaj viac

OLOmánia

         OLOmpiáda je teraz OLOmánia  🙂 je to aj nadaľej dlhodobý zábavno-vzdelávací program pre žiakov bratislavských materských, základných a špeciálnych škôl, ktorý sa snaží vychovávať účastníkov k separovaniu odpadu a tým chrániť životné prostredie. Hlavná myšlienka projektu: „NESEPARUJ SA – SEPARUJ!“ Celoročná súťaž pre deti, ktorej cieľom je naučiť ich správne nakladať s komunálnym odpadom, osvojiť si témy ako recyklácia, ochrana životného prostredia, separácia odpadu a spoločenská zodpovednosť. Riadi sa

Čítaj viac

Bezpečne na cestách

Nadácia spoločnostiVolkswagen Slovakia   Naša materská škola sa prostredníctvom pedagógov a ZRPD Púpava pri MŠ Exnárova úspešne zapojila do grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia s názvom Bezpečne na cestách. Tento grantový program je zameraný na interaktívne vyučovanie, ktoré kladie dôraz na prevenciu pred dopravnými nehodami. Spomedzi 142 doručených návrhov z celého Slovenska, podporí Nadácia Volkswagen Slovakia 13 projektov celkovou sumou 20.000 eur. Naša materská škola ako jeden z úspešných žiadateľov

Čítaj viac