Zverejňovanie zmlúv

Zverejňovanie zmlúv

Na tomto mieste nájdete objednávky, zmluvy a faktúry, zverejňované v zmysle novely zákona 211/2000 z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinnej od 01.01.2011.
Faktúry sú zverejnené na web stránke mestskej časti Ružinov – FAKTÚRY

Dokumenty sú naskenované a sú uložené na web stránke vo formáte PDF.
Pokiaľ nemáte k dispozícii prehliadač dokumentov PDF, môžete si stiahnuť voľne poskytovaný software od spoločnosti Adobe, Adobe Acrobat Reader, priamo zo stránky spoločnosti Adobe.

Rok 2022

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015