Zverejňovanie zmlúv

Na tomto mieste nájdete objednávky, zmluvy a faktúry, zverejňované v zmysle novely zákona 211/2000 z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinnej od 01.01.2011.

Dokumenty sú naskenované a sú uložené na web stránke vo formáte PDF.
Pokiaľ nemáte k dispozícii prehliadač dokumentov PDF, môžete si stiahnuť voľne poskytovaný software od spoločnosti Adobe, Adobe Acrobat Reader, priamo zo stránky spoločnosti Adobe.

 

Oznámenie

prijímanie žiadostí pre prihlásenie detí
na predprimárne vzdelávanie
do materskej školy pre šk.rok 2019/2020.

 

OZNAM     ŽIADOSŤ