Zverejňovanie zmlúv

Zverejňovanie zmlúv

Na tomto mieste nájdete objednávky, zmluvy a faktúry, zverejňované v zmysle novely zákona 211/2000 z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinnej od 01.01.2011.
Faktúry sú zverejnené na web stránke mestskej časti Ružinov – FAKTÚRY

Dokumenty sú naskenované a sú uložené na web stránke vo formáte PDF.
Pokiaľ nemáte k dispozícii prehliadač dokumentov PDF, môžete si stiahnuť voľne poskytovaný software od spoločnosti Adobe, Adobe Acrobat Reader, priamo zo stránky spoločnosti Adobe.

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015