Zverejňovanie zmlúv

Na tomto mieste nájdete objednávky, zmluvy a faktúry, zverejňované v zmysle novely zákona 211/2000 z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinnej od 01.01.2011.

Dokumenty sú naskenované a sú uložené na web stránke vo formáte PDF.
Pokiaľ nemáte k dispozícii prehliadač dokumentov PDF, môžete si stiahnuť voľne poskytovaný software od spoločnosti Adobe, Adobe Acrobat Reader, priamo zo stránky spoločnosti Adobe.

NOVÉ USMERNENIE

MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR

usmernenie   nové vyhlásenie o bezinfekčnosti