Mesačné akcie

Aktuálne mesačné akcie

Zoznam aktuálne prebiehajúcich akcií v našej materske škole

06.12.2023

Mikuláš
Dk Ružinov

13.12.2023 - 15:45 hod.

Vianočná besiedka
Pre deti z 5., 6. a 7. triedy

14.12.2023 - 15:30 hod.

Vianočná besiedka
Pre deti z 1.a 2. triedy

14.12.2023 - 15:45 hod.

Vianočná besiedka
Pre deti z 3.a 4. triedy