Mesačné akcie


Október 2019

STREDA
02.10.2019 o 9.30 hod.

Divadlo Kasia
Kamaráti z lesa a neposlušné vajíčko

PONDELOK
07.10. - 11.10.2019

Týždeň zdravej výživy

  • ochutnávka ovocia a zeleniny
  • výstava jesenných plodov

ÚTOROK
08.10.2019 - 12.11.2019

Korčuliarsky kurz
Predškoláci

ÚTOROK
08.10.2019 o 15.30 hod.

Šarkaniáda
Púšťanie šarkanov a opekačka na školskom dvore

PIATOK
11.10.2019 o 9.30 hod.

Eko výchova
Poľné a Lesné zvieratká

STREDA
16.10.2019

Animoterapia
jazda na koníkoch (prihlásený)

PONDELOK
21.10.2019 o 9.30 hod.

O neporiadnom Šmudlovi a šikovných zvieratkách
Daphne – predškoláci

STREDA
23.10.2019 o 9.30 hod.

Zbierame batérie so Šmudlom
Daphne – predškoláci

PONDELOK
28.10. - 11.10.2019

Tekvičková slávnosť

  • výstava veselých tekvičiek prinesených z domu
  • vyhodnotenie tekvičiek
  • zábavný kvíz, lampiónový sprievod
  • ochutnávka koktailov

September 2019

ŠTVRTOK
12.09.2019 o 9.30 hod.

Zábavné predstavenie:
Šašo Maroš - Šašaráda

PONDELOK
16.09.2019 - 20.9.2019

Týždeň hier a zábavných činností

STREDA
18.09.2019  o 9.30 hod.

Animoterapia
jazda na poníkoch (prihlásený)