Mesačné akcie

Aktuálne mesačné akcie

Cvičme v rytme
výchovno – edukačné predstavenia

Deň materských škôl
Športové dopoludnie

Divadelné predstavenie
Poprepletko

Eko výchova
Lesné a poľné zvieratká

Fotenie prihlásených detí