Mesačné akcie

Aktuálne mesačné akcie

Korčuliarsky kurz
Pre predškolákov

1.trieda – 15.12.2022
2.trieda – 14.12.2022
3.trieda – 15.12.2022
4.trieda – 14.12.2022
5.trieda – 14.12.2022
6.trieda – 13.12.2022
7.trieda – 15.12.2022

Korčuľovanie

Mikuláš
Funny a kamaráti

Korčuľovanie

Divadelné predstavenie (ZáBavKa)
Alica v krajine Vianoc

Vianočné trhy pre rodičov – 15,00 hod.

OD 23.DECEMBRA 2022 - DO 5.JANUÁRA 2023
PRERUŠENIE PREVÁDZKY
PRERUŠENIE PREVÁDZKY
OD 23.DECEMBRA 2022 DO 5.JANUÁRA 2023