Mesačné akcie

Aktuálne mesačné akcie

Eko výchova
Poľné a Lesné zvieratká

Šarkaniáda
Dopoludnia na školskom dvore

Daphne
Dávny svet ukrytý v kameňoch 5. a 6. trieda. Tajomstvá lesa – 7.trieda