Mesačné akcie

Aktuálne mesačné akcie

Zoznam aktuálne prebiehajúcich akcií v našej materske škole

29. MÁJ - 02. JÚN

Škola v prírode Oščadnica
Hotel Bocy (prihlásení predškoláci)

31. MÁJ

Bublinková show

06. JÚN

Hravá angličtina s Lili

15. JÚN

DAPHNE – Liečivé bylinky
Predškoláci

16. JÚN

MINIOLYMPIÁDA

19. JÚN - 16,00 hod.

BEH ZDRAVIA – Deň otcov
Akcia deti s rodičmi – skolský dvor

21. JÚN - 15,30 hod.

JUNIÁLES
Rozlúčka s predškolákmi, akcia pre rodičov predškolákov – školský dvor

27. JÚN

VIKTOR
Hudobný program