Mesačné akcie

Aktuálne mesačné akcie

Zoznam aktuálne prebiehajúcich akcií v našej materske škole

19.03. 2024

Literárne pásmo
Posedenie s básničkou

20.03. 2024

Návšteva knižnice
pre deti zo 6.triedy

21.03. 2024

Eko-výchova Vodné zvieratká
1.,2.,3. 4.tr.

09.04. 2024

Malý slávik

22.04. 2024

Deň Zeme

30.04. 2024

Návšteva bábkového divadla
DLHÝ, OKATÝ, BRUCHATÝ