Mesačné akcie

Aktuálne mesačné akcie

Medzinárodný Deň Detí
Skákací hrad na školskom dvore

Dopravná výchova
Pre predškolákov

TRAMTÁRIA – Škola v prírode
Donovaly – predškoláci

Exkurzia Dunajská Lužná
Zber a ochutnávanie jahôd – predškoláci

5. Ružinovský tanečný festival
Areál hier a radosti- deti zo 7. triedy

Miniolympiáda
Bez zdravia 16:00 h.
Školský dvor

Juniáles – 15,30h.
Rozlúčka s predškolákmi – školský dvor

EKO výchova
Poľné zvieratká a vodné zvieratká

Výlet – exkurzia
Sokoliareň a Minizoo Devín
pre predškolákov