Mesačné akcie

FEBRUAR 2020

5.február STREDA

Návšteva ZŠ Borodáčova – 5.trieda

6.február ŠTVRTOK

Návšteva ZŠ Borodáčova – 6.trieda

7.február PIATOK

Návšteva ZŠ Borodáčova – 7.trieda

11.február UTOROK

Animoterapia – jazda na poníkoch (prihlásené deti)

26.február STREDA

Karneval – Šašo Maroš

28.február PIATOK

Žonglér Knick - knack  interaktívna pohybová činnosť

MAREC 2020

2.marec - 5.marec

Separovanie odpadu - Olománia zber plastu a papiera

26.marec - 31.marec

Plavecký kurz pre predškolákov

2.marec PONDELOK

Návšteva knižnice - 7. trieda

3.marec UTOROK

Posedenie s básničkou“- literárne pásmo
16:00 hod.
Stretnutie rodičov s učiteľmi základných škôl

4.marec STREDA

Návšteva knižnice - 6. trieda

5.marec ŠTVRTOK

Návšteva knižnice - 5. trieda
Eko výchova - "Lesné zvieratá" - 1.,2.,3. a 4. trieda

6.marec PIATOK

Eko výchova "Lesné zvieratá" - 5.,6. a 7. trieda

10.marec UTOROK

Animoterapia - jazda na poníkoch pre prihlásené deti

12.marec ŠTVRTOK

Výchovný koncert v DK Ružinov

13.marec PIATOK

Posedenie so spisovateľkou - predškoláci

20.marec PIATOK

Janko Hraško – Divadlo pod hríbikom