Mesačné akcie

Máj 2019

7.05.2019 - 15.45 hod.4.Tanečný ružinovský festival detí mš
(DK Ružinov)

14.5.2019 Animoterapia

15.5. 2019Mobilné planetárium v MŠ (sférické kino)

16.5.2019 - Fotenie

20.5.2019 - 9.00 hod. Bratislavské Bábkové Divadlo
(Osmijankove rozprávky o princeznách)

21.5.2019  - 15.45 hod. - Deň matiek v DK Ružinov

23.05.2019Deň mlieka

23.05.2019 - 9.00 hod. - Zber jahôd, Dunajská Lužná
(predškoláci)

27.5-31.5.2019 - Škola v prírode -Donovaly
(predškoláci)

Apríl 2019

2,4,9,11,16, 25.4. 2019Plavecký kurz

03.04.2019 Svetový deň zdravia- výlet, exkurzia
(1.,2.,3 a 5.trieda)
10.4.2019 - Svetový deň zdravia- výlet, exkurzia
(4., 6. a 7.trieda)

05.04.2019Malý slávik

09.04. 2019 - Animoterapia
(jazda na poníkoch- prihlásené deti)

10.04.19 - 15.15 hod. - Veľkonočné dielne
pre 5.,6.,7  triedu 

11.04.19 - 15.15 hod. - Veľkonočné dielne
(pre 1.,2.,3 a 4 triedu)

12.04.2019 - 9.30 hod.Olo smetiarsky kurz pre najmenších
(6. a 7.trieda)

15.04.2019Eko chodilovci – pole, les

17.04. 2019 - 10.00 hod.Beseda so spisovateľkou – 6. a 7. trieda

17.04.2019 - 15.15 hod.Veľkonočné trhy

30.04.2019 - Deň Zeme - škriatok Neporiadok
(triedenie odpadu, brigáda na školskom dvore - úprava školského dvora)

 

Oznámenie

prijímanie žiadostí pre prihlásenie detí
na predprimárne vzdelávanie
do materskej školy pre šk.rok 2019/2020.

 

OZNAM     ŽIADOSŤ