Na tomto mieste nájdete dôležité informácie súvisiace s prevádzkou materskej školy Exnárova 6.