Na tomto mieste nájdete dôležité informácie súvisiace s prevádzkou materskej školy Exnárova 6.

OD 23.DECEMBRA 2022 - DO 5.JANUÁRA 2023
PRERUŠENIE PREVÁDZKY
PRERUŠENIE PREVÁDZKY
OD 23.DECEMBRA 2022 DO 5.JANUÁRA 2023