Vyšetrenie školskej spôsobilosti

V prípade záujmu o komplexné vyšetrenie školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa, ktoré bude prebiehať v priestoroch CPP na Nevädzovej 7 v Bratislave (marec-apríl-máj), sa môžete začať objednávať prostredníctvom online objednania na našej webovej stránke www.poradnaba2.sk – Žiadosť o vyšetrenie, kde vyplníte požadované údaje.

Podrobnejšie informácie v PDF dokumente