Prevádzka MŠ počas leta

Mestská časť Bratislava-Ružinov prerušuje prevádzku MŠ Exnárova 6, Bratislava a to nasledovne:

od 22.júla 2024 do 30. augusta 2024

Počas prerušenia prevádzky materskej školy budú deti po dohode so zákonnými zástupcami umiestnené v náhradných materských školách (prezrite si prílohu).