Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti

V tejto sekcii nájdete povinne uverejnené správy o výchovno – vzdelávacej činnosti,
hodnotiace správy a správy o hospodárskej činnosti Materskej školy Exnárova 6, Bratislava


Archív 2022 – 2023

2022-2023 Hodnotiaca správa

Archív 2017 – 2022

2017 Rozbor hospodarskej cinnosti
2017 Vyhodnotenie CMZ
2017-2018 Hodnotiaca sprava

2018-2019 Rozbor hospodarskej cinnosti
2018-2019 Hodnotiaca sprava

2019-2020 Rozbor hospodarskej cinnosti
2019-2020 Hodnotiaca sprava

2020-2021 Rozbor hospodarskej cinnosti
2020-2021 Hodnotiaca sprava

2021 Uznesenie 451-XXIII
2021 Rozbor hospodarskej cinnosti
2021-2022 Hodnotiaca sprava