Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti

V tejto sekcii nájdete povinne uverejnené správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, hodnotiace správy a správy o hospodárskej činnosti Materskej školy Exnárova 6, Bratislava

NOVÉ USMERNENIE

MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR

usmernenie   nové vyhlásenie o bezinfekčnosti