Kontakty

Riaditeľka školy​

Jana Matejová
telefón: +421 903 409 586
e-mail: msexnarova@gmail.com

Školská jedáleň

Vedúca školskej jedálne
telefón: +421 2 434 23 049
e-mail: msexnarova@gmail.com

Adresa materskej školy

Materská škola (štátna)
Exnárova 3124/6
821 03 Bratislava – Ružinov