Oznamy

MŠ Exnárova 6 opäť v prevádzke

15.7.2019 - 31.07.2019
MŠ Exnárova 6 otvorená

Oznam o zmene prevádzkového času

Vážení rodičia,
oznamujeme vám zmenu prevádzkového času uvedeného v školskom poriadku 2019.

V termíne od 01.07.2019 - 12.07.2019 bude v MŠ Exnárova 6 prerušená prevádzka.
Ako náhrada v tomto termíne bude v prevádzke MŠ Šťastná 26.

Individuálna strava v náhradnej MŠ nieje zabezpečená!

Rodičia detí, ktoré majú u nás dohodnuté diétne stravovanie a budú v čase prázdnin využívať náhradnú MŠ,
si musia túto stravu zabezpečiť individuálne. MŠ Šťastná neposkytuje takýto druh stravovania.


V termíne od 15.7.2019 - 31.07.2019 bude opäť v prevádzke MŠ Exnárova 6

Info - zoznam prijatých detí do MŠ

Zoznam prijatých detí do materskej školy pre šk.rok 2019/2020.
Na základe požiadavky MU Ružinov uverňujeme zoznam prijatých detí zo zápisu
do materskej školy pre školský rok 2019/2020.

OZNÁMENIE

Info - prijímanie detí do MŠ

Oznam o prijímaní žiadostí do materskej školy šk.rok 2019/2020.

OZNÁMENIE    ŽIADOSŤ