Oznamy

Info - prijímanie detí do MŠ

Oznam o prijímaní žiadostí do materskej školy šk.rok 2019/2020.

OZNÁMENIE    ŽIADOSŤ

Oznam o zmene prevádzkového času

Vážení rodičia,
oznamujeme vám zmenu prevádzkového času uvedeného v školskom poriadku 2019.

V termíne od 01.07.2019 - 12.07.2019 bude v MŠ Exnárova 6 prerušená prevádzka.
Ako náhrada v tomto termíne bude v prevádzke MŠ Šťastná 26.

V termíne od 15.7.2019 - 31.07.2019 bude opäť v prevádzke MŠ Exnárova 6.

Oznámenie

prijímanie žiadostí pre prihlásenie detí
na predprimárne vzdelávanie
do materskej školy pre šk.rok 2019/2020.

 

OZNAM     ŽIADOSŤ