Dokumenty na stiahnutie

Na tomto mieste nájdete aktuálne tlačivá potrebné pre komunikáciu
s matersku školou.

Tlačivá COVID-19

Všetky potrebné aktuálne tlačivá ku Covid-19 nájdete na web stránke ministerstva školstva
v sekcii  ŠKOLSKÝ SEMAFOR  (tlačivá sú na web stránke ministerstva pravidelne aktualizované v závislosti na aktuálnom školskom semafore).

TLAČIVO: Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie 2022/2023

TLAČIVO: Žiadosť o vrátenie školného