Moderné vyučovanie

V našej materske škole používame pri výučbe detí moderné vyučovacie metódy pomocou najnovších elektronických učebných pomôcok.

Bee-Bot a Bager

možno použiť ako nástroj na rozvoj logického myslenia detí a ich schopnosti riešiť problémy spolu s podložkami na rôzne témy napr. svet, farma, ostrov, veci okolo nás, geometrické tvary, atď…

Autá na diaľkové ovládanie

využívame pri vyučovaní základov programovania a riadenia. Sú prvým krokom na ceste k zvládnutiu procesu akcia – reakcia a jednoduchých pokynov na ovládanie.

Interaktívna stena

Všestranne využiteľná učebná pomôcka umožňuje nahrávanie a prehrávanie 10-sekundových audio odkazov k ľubovoľným kartičkám vo vreckách. Je vhodná aj na výučbu cudzích jazykov…

Dúhové nahrávacie štipce

Dúhové nahrávacie štipce využívame na nahrávanie krátkeho záznamu, deti získavajú základné zručnosti pri manipulácii, podľa slovného zadania deti samostatne plnia danú úlohu.

Interaktívna tabuľa

spolu s počítačom a edukatívnym cd u detí rozvíjajú logické myslenie, základy tvorivého a kritického myslenia, komunikatívne, psychomotorické schopnosti.

Kamera Tuff-Cam

slúži deťom na nahrávanie svojich kamarátov pri rôznych hrách a činnostiach, fotografovaniu prírody, okolia MŠ. Neskôr umožňuje nahrávky sledovať na počítači, alebo na TV prijímači.

Mikroskop easi – skope

Jednoduché ovládanie umožňuje snímať a fotiť pozorovaný objekt, napríklad štruktúru látky, pričom obraz sa ihneď prenáša do počítača. Deti sa v okamihu menia na malých bádateľov.

Mini mobilné telefóny

Vhodná pomôcka pri skupinových a rolových hrách a aktivitách zameraných na rozvoj komunikačných zručností, ako aj sociálnej kompetencie u detí. Používame ju v exteriéri aj interiéri…

Mikrofón Easi speak

Mikrofón Easi speak, ktorý využívame na nahrávanie a prehrávanie napr. spevu detí, recitovaných básní či hovoreného slova aj s prehrávaním na počítači. Slúži aj ako spätná reflexia pre dieťa.