Učebné osnovy

1. Vitajte v MŠ
2. Moja rodina a kamaráti
3. Poznávame škôlku a jej okolie
4. Predmety okolo nás

1. Jeseň – ročné obdobie
2. Babičkina záhrada
3. Šarkan letí…(farby)
4. Les (stromy, huby, plody)

1. Mikulášku, dobrý strýčku
2. Voňavé perníčky
3. Vianoce- čas radosti a veselosti
4. Vianoce – tradície

1. Krásy zimy
2. Zima- ročné obdobie
3. Športujeme v zime
4. Pomáhame ujovi horárovi (lesné zvieratká)

1. Vtáky v zime
2. Karneval
3. Čím budem?
4. Chránime prírodu- separujeme

1. Moja najmilšia knižka
2. Mesto a dedina
3. Jar k nám prišla
4. Hmyz
5. Veľkonočné vajíčko

1. Doprava v mojom meste
2. Na gazdovskom dvore
3. Slovensko-hlavné mesto Bratislava
4. Život pri vodných tokoch

1. Exotické zvieratá
2. Moja najdrahšia mamička
3. Neživá príroda
4. Ľudia a hviezdy

1. Svet očami detí
2. Rastliny- lúčne, liečivé, záhradné…
3. Sladučké ovocie, zdravá zeleninka
4. Leto- ročné obdobie
5. Letné športy a činnosti

1. Leto a letné hry
2. Chrobáčiky
3. Čarovný svet prázdnin
4. Leto plné vitamínov