Učebné osnovy

1. Vitajte v MŠ
2. Moja rodina a kamaráti
3. Poznávame škôlku a jej okolie
4. Predmety okolo nás

1. Jeseň - ročné obdobie
2. Babičkina záhrada
3. Šarkan letí...(farby)
4. Les (stromy, huby, plody)

1. Tekvicová slávnosť
2. Mám rád svoje telo
3. Stravujem sa zdravo
4. Chcem byť zdravý
5. Ráno vstanem vesele...(časové vzťahy)

1. Mikulášku, dobrý strýčku
2. Voňavé perníčky
3. Vianoce- čas radosti a veselosti
4. Vianoce – tradície

1. Krásy zimy
2. Zima- ročné obdobie
3. Športujeme v zime
4. Pomáhame ujovi horárovi (lesné zvieratká)

1. Vtáky v zime
2. Karneval
3. Čím budem?
4. Chránime prírodu- separujeme

1. Moja najmilšia knižka
2. Mesto a dedina
3. Jar k nám prišla
4. Hmyz
5. Veľkonočné vajíčko

1. Doprava v mojom meste
2. Na gazdovskom dvore
3. Slovensko-hlavné mesto Bratislava
4. Život pri vodných tokoch

1. Exotické zvieratá
2. Moja najdrahšia mamička
3. Neživá príroda
4. Ľudia a hviezdy

1. Svet očami detí
2. Rastliny- lúčne, liečivé, záhradné...
3. Sladučké ovocie, zdravá zeleninka
4. Leto- ročné obdobie
5. Letné športy a činnosti
(stanovanie, opekanie, ochrana prírody)

1. Leto a letné hry
2. Chrobáčiky
3. Čarovný svet prázdnin
4. Leto plné vitamínov