Moderná štátna materská škola

Sme materská škola s množstvom benefitov, našou prioritou je vytvárať stimulujúce prostredie pre individuálny vývin našich detí.
Odovzdávame im poznatky o zdravom spôsobe života, pestujeme v nich kladný postoj k svojmu zdraviu a k vytváraniu priateľských
vzťahov s ostatnými deťmi a dospelými. V súčastnosti poskytujeme celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť
2,5 až 6 ročným deťom a tiež deťom s odloženou školskou dochádzkou.

 

Moderné vyučovanie

V našej materske škole používame pri výučbe detí moderné vyučovacie metódy pomocou najnovších elektronických učebných pomôcok.

Individuálna strava

Ako jedna z mála jedální varíme aj pre deti so zdravotnými problémami a dietnými obmedzeniami ako sú napr. alergie a intolerancie potravín.

Doplnkové aktivity

Okrem všestranného rozvoja osobnosti dieťaťa umožníme vašim deťom absolvovať nadštandardné aktivity v priestoroch našej školy.

Pozrite si naše projekty, nové aj tie prebiehajúce...

Projekty zrealizované občianskym združením "Púpava", pôsobiacim pri materskej škole Exnárova 6.

Pozrite si viac

Robíme všetko pre spokojnosť našich detí

Priestranný školský dvor s množstvom športového vybavenia, vlastné dopravné ihrisko, vlastná telocvičňa, moderne vybavené triedy a mnoho ďaľších benefitov, vytvárajú pre naše deti príjemné prostredie pre všestranné rozvíjanie ich osobnosti.