Home page

Moderná Materská škola

Sme materská škola s množstvom benefitov. Našou prioritou je vytvárať stimulujúce prostredie pre individuálny vývin našich detí. Odovzdávame im poznatky o zdravom spôsobe života, pestujeme v nich kladný postoj k svojmu zdraviu a k vytváraniu priateľských vzťahov s ostatnými deťmi a dospelými.​

Moderné vyučovanie

V našej materske škole používame pri výučbe detí moderné vyučovacie metódy pomocou najnovších elektronických učebných pomôcok.

Individuálna strava

Ako jedna z mála školských jedální varíme aj pre deti so zdravotnými problémami a rôznymi dietnými obmedzeniami

Doplnkové aktivity

Okrem všestranného rozvoja osobnosti dieťaťa umožníme vašim deťom absolvovať nadštandardné aktivity v priestoroch našej školy.

Pozrite si naše projekty, nové aj tie prebiehajúce...

Projekty zrealizované občianskym združením "Púpava", pôsobiacim pri materskej škole Exnárova 6.

Robíme všetko pre spokojnosť našich detí

Priestranný školský dvor s množstvom športového vybavenia, vlastné dopravné ihrisko, vlastná telocvičňa, moderne vybavené triedy a mnoho ďaľších benefitov, vytvárajú pre naše deti príjemné prostredie pre všestranné rozvíjanie ich osobnosti.

školský dvor

triedy

jedáleň

telocvičňa