Home page

Moderná Materská škola

Našou prioritou je vytvárať stimulujúce prostredie pre individuálny vývin našich detí. Odovzdávame im poznatky o zdravom spôsobe života, pestujeme v nich kladný postoj k svojmu zdraviu a k vytváraniu priateľských vzťahov s ostatnými deťmi a dospelými.

Interaktívne vyučovanie

V našej materske škole používame pri výučbe detí moderné vyučovacie metódy pomocou najnovších elektronických učebných pomôcok.

Individuálna strava

Ako jedna z mála školských jedální varíme aj pre deti so zdravotnými problémami a rôznymi dietnými obmedzeniami

Doplnkové aktivity

Okrem všestranného rozvoja osobnosti dieťaťa umožníme vašim deťom absolvovať nadštandardné aktivity v priestoroch našej školy.

Prezrite si naše projekty, nové aj tie prebiehajúce

Projekty zrealizované občianskym združením "Púpava" pôsobiacim pri materskej škole.

Robíme všetko pre spokojnosť našich detí

Priestranný školský dvor s množstvom športového vybavenia, vlastné dopravné ihrisko, vlastná telocvičňa, moderne vybavené triedy a mnoho ďaľších benefitov, vytvárajú pre naše deti príjemné prostredie pre všestranné rozvíjanie ich osobnosti.