Galéria školy

Školský dvor

Naše triedy

Naša jedáleň

Šatne a umyvárky

Naša telocvičňa

OD 23.DECEMBRA 2022 - DO 5.JANUÁRA 2023
PRERUŠENIE PREVÁDZKY
PRERUŠENIE PREVÁDZKY
OD 23.DECEMBRA 2022 DO 5.JANUÁRA 2023