Ako si ľahšie zvyknem na škôlku?

 • Bude mi ľahšie, keď tam už budem niekoho poznať
 • Porozprávajte mi niečo pekné o škôlke. Čo tam budem robiť?
 • Poďte sa so mnou na chvíľu pozrieť do škôlky, nech viem, kam idem.
 • Budte trpezliví, dajte mi čas, aby som si zvykol.
 • Ráno nebuďte nervózni, nenáhlite sa. Nemám to rád.
 • Hovorte mi často, že ma ľúbite.
 • Nehrešte ma za „nehody“, ktoré sa mi prihodia.
 • Dajte mi pocítiť istotu, že pre mňa prídete.
 • Nerobte za mňa veci, ktoré zvládnem sám.
 • Nechcem, aby moje obavy vzbudili vašu starosť. Potom sa budem obávať ešte viac.

Do skrinky mi uložte :

 • Papučky
 • Pohodlné oblečenie na hranie v triede
 • Náhradné oblečenie
 • Pyžamko

Odporúčame článok: Sedem rád ako sa pripraviť na škôlku

Sedem rád – ako pripraviť dieťa na škôlku

Nástup do škôlky je pre dieťa veľmi dôležitý a významný. Je to veľký krok pre neho aj pre jeho rodičov. Pre dieťa preto, že oficiálne vstupuje do širšieho sociálneho spoločenstva, pre rodičov preto, že nechávajú svoje dieťa osamote v starostlivosti cudzích dospelých.

 Dieťa a rodičia sú k sebe tesne pripútaní, vstupom do škôlky nastal čas, kedy sa už  musia na určitú dobu odpútať. Významný francúzsky detský psychiater Marcel Rufo píše, že život je o neustálom pripútavaní  a odpútavaní. Škôlka je akýmsi trenažérom tých schopností, ktoré bude musieť dieťa veľakrát uplatniť aj vo svojej dospelosti. Ako hovorí ďalej: „Odlúčenie je potrebné preto, aby sme vlastnili svoje JA. To nám umožňuje vytvárať nové väzby, nové vzťahy a žiť svoj život“.

Pre obe strany je to extrémne náročná situácia. Nástup do škôlky je však u dieťaťa spojený s vekom, kedy je danú situáciu schopné zvládnuť. Musia mu v tom pomôcť dospelí. Vďaka úzkej spolupráci s učiteľmi a odborníkmi v škôlke a dôkladnej príprave rodičov na tento krok, prechod dieťaťa do škôlky nemusí byť vôbec stresujúci.

Rodičia sú často zneistení a preto je nutné si uvedomiť, že prechod do škôlky musia v prvom rade po emocionálnej stránke zvládnuť oni. Ak sa to podarí im, s veľkou pravdepodobnosťou to zvládne aj ich dieťa.

Prvá rada…

Rodič sa musí v prvom rade pre vstup do škôlky pevne rozhodnúť. Zvážiť všetky pre a proti, emocionálnu zrelosť svojho dieťaťa a rodinnú situáciu. Rozhodnutie o umiestnení dieťaťa do škôlky by malo byť dostatočne pevné. Ak to tak nie je, dieťa veľmi rýchlo vycíti  slabosť svojho rodiča a hladký prechod do škôlky sa nepodarí.

Deti majú tendenciu báť sa nových vecí, keby to tak nebolo, nebolo by to v poriadku. Z toho dôvodu rodič nemôže od dieťaťa očakávať, že nástup do škôlky prebehne hneď úplne hladko, bez plaču a možných scén v šatni, či pri dverách triedy. Naopak, rodič musí rátať s emocionálne náročnými situáciami v prvé dni, možno aj týždne. Je jasné, že situácia je ťažká pre obe strany.

Druhá rada…

Rodičia by sa mali pripraviť na to, že im bude ťažko a je to v poriadku. Dôležité je nezneistiť dieťa. Rodičia sú tí, ktorí to musia  ustáť. Nedať na sebe znať citové rozpoloženie.

Tu sa vždy odporúča rodičom, obmedziť pohyb v škôlke na minimum, aby nebol čas na vyjednávanie. Väčšinou ranná kritická situácia  rýchlo pominie a dieťa pri hre zabudne na „svoje trápenie“.

 Tretia rada…

Rodič by mal k inštitúcii a personálu, ktorému zveruje svoje dieťa získať dôveru. Získanie dôvery k inštitúciu výrazne napomáha celému adaptačnému procesu, preto je dôležité sa s rodičmi vopred stretnúť, umožniť im spoznať prostredie škôlky, personál, odpovedať na ich otázky, eliminovať ich obavy a uistiť ich o pozitívnom vývoji udalostí.

Štvrtá rada…

Rodič by mal dieťa zvykať na čas bez neho. Pred nástupom do škôlky by malo mať dieťa skúsenosť  pobytu s inou dospelou osobou, napr. pestúnkou alebo starou mamou.

Piata rada…

Rodič by mal dieťa zvykať na detský kolektív návštevou ihrísk alebo detských kamarátov. Deti, ktoré majú túto skúsenosť za sebou, lepšie vnikajú do kolektívu v materskej škole.

Šiesta rada…

Rodič by mal dieťaťu veľa o škôlke rozprávať, vzbudzovať v ňom zvedavosť a motivovať ho. Odporúčajú sa knižky o škôlke, opakovaná návšteva škôlky v čase hier na dvore vonku. Dieťa sa môže nenásilnou formou prísť na chvíľu v sprievode mamy opakovane pohrať. Tak postupne spozná prostredie a budúcu učiteľku.

Keď  potom príde do škôlky naozaj, nebude v úplne novom prostredí a jeden z mnohých stresujúcich faktorov (neznámosť prostredia) nemusí tak intenzívne pôsobiť.

 Siedma rada…

Rodič by mal na tomto významnom akte veľmi intenzívne spolupracovať  s personálom škôlky, ale aj naopak personál by mal dobre počúvať rodiča. Na rodičovské schopnosti  a intuíciu netreba zabúdať, nie nadarmo sa hovorí, rodič je najlepší odborník na svoje dieťa, pretože ho najlepšie pozná a múdry personál v škôlke rodičovi načúva.

Nájdenie optimálnej spolupráce, vzájomnej podpory môže veľmi významne napomôcť spoločnému cieľu, čo najhladkejšiemu začleneniu dieťaťa do kolektívu.


*Prebraté z: babetko.rodinka.sk

Autor: Mgr. Barbora Vodičková

Krúžok anglického jazyka

V dnešnom modernom a pretechnizovanom svete je nevyhnutné neustále zvyšovať gramotnosť detí aj v jazykovej oblasti, preto by sme Vás radi poinformovali o fungovaní krúžku anglického jazyka na našej materskej škole.

Stretávame sa dvakrát týždenne vo vlastných priestoroch MŠ, kde hravou formou získavame základné poznatky z rôznych oblastí života, čím nadväzujeme na štátny výchovno – vzdelávací program pre materské školy.

Deti pracujú pod vedením  lektorky Aleny Mrázovej, ktorá pre nich napísala knihu s titulom
„Angličtina pre deti predškolského veku.“

Deti prácou s touto prekrásne ilustrovanou knihou  hravou formou získavajú základné vedomosti z rôznych tém, rozširujú si slovnú zásobu ako aj základné jednoduché frázy či vetné spojenia, naučia sa množstvo hier, piesní a básní, pričom využívame množstvo obrázkov, hračiek či didaktických pomôcok.

Učivo si neskôr upevňujeme na interaktívnej tabuli formou online hier „ Little Lane „alebo „Wordbird,“ kde veľmi zábavnou formou deti nasávajú nové vedomosti a zručnosti , čím ich motivujeme ku kvalitnejším výsledkom v jazykových zručnostiach, a tým ich dostatočne pripravili na vstup do základnej školy, čo sa nám aj kvalitne darí.


Autor: Alena Mrázová

Odmena a trest

Logické a prirodzené dôsledky namiesto odmien a trestov. Systém výchovy prirodzených a logických postupov vám pomôže vychovávať deti s láskou a rešpektom zároveň. Autorkou príspevku je detská psychologička.

Systém výchovy prirodzených a logických postupov spočíva v tom, že prirodzené dôsledky nastupujú automaticky, bez zásahu autority, následkom zlého rozhodnutia dieťaťa či nedodržania pravidla. Ak dieťa odmieta jesť, je hladné. Pokiaľ to situácia nedovolí inak, je nebezpečná, ohrozuje ostatných, alebo je prirodzený dôsledok príliš ďaleko, nastupujú logické dôsledky.

Vtedy rodič usmerní situáciu tak, aby za svoje správanie bolo stále zodpovedné dieťa, aby mohlo urobiť vlastné rozhodnutie a necháva dieťa niesť následky svojho konania.

Tresty budia v dieťati odpor alebo vedú k „lámaniu“ či potláčaniu jeho osobnosti, čo má za následok uzavreté, nesebavedomé a zakríknuté dieťa. Pokiaľ zadávame tresty, zodpovednosť za správanie dieťaťa sa presúva na nás. Tým neučíme deti rozhodovať a prijímať pravidlá. Nehovoriac o tom, že dieťa je tieto pravidlá ochotné dodržiavať len v prítomnosti autority.

Tento spôsob výchovy je oveľa efektívnejší hlavne pre deti tejto doby. Učia sa prijímať zodpovednosť za svoje konanie už od útleho detstva. Rodič nie je v situácii, kedy o dieťati rozhoduje z pozície moci a sily, teda autority. Dieťa si nesie následky svojho konania  samé, z čoho sa oveľa viac poučí a rodič nie je frustrovaný tým, že svoje dieťa trestá. Logické a prirodzené dôsledky sú veľmi dôležité predovšetkým pre rozvoj samostatnosti, rozhodovania a zodpovednosti detí.

Odmeny je vo výchove vhodné nahradiť povzbudzovaním! Nie vždy a nie všetkým deťom sa podarí vynikať. Oveľa vhodnejšie je deti povzbudzovať. Dôležitá je aj správna štylizácia povzbudenia. Namiesto hodnotenia dieťaťa – „aký si šikovný“, použime radšej vetu, ktorá hodnotí danú situáciu: „Páči sa mi, ako si to namaľoval!“ A kritika nikdy nesmie prevládať nad povzbudzovaním.

Čo robiť v situáciách, keď dieťa…

Nechce jesť:
nenúťte ho, nevyhrážajte sa, nesľubujte odmenu, nech vstane od obeda, ďalšie jedlo dostane, až keď bude čas večere, nech by bol akokoľvek hladný.

Nechce si umyť zuby:
nechajte ho tak, ale odložte všetky sladkosti, tie môže konzumovať, len keď si umýva zúbky, lebo inak sa zúbky kazia. Dôležité je dieťaťu nič nevyčítať, počkať, ako sa rozhodne samo.

Nechce sa obliekať :
nenapomínajte ho, nepomáhajte mu, možnosť 1: nechajte ho do škôlky pokojne ísť v pyžame, alebo na ihrisko v krátkom tričku hoci je chladno, takže sa sám bude cítiť nepríjemne, možnosť 2: ak ide o staršie dieťa, oznámte mu, že presne o pol ôsmej VY musíte odísť do práce, ak nebude oblečený, pôjde dnes do školy pešo a nie autom, ako obvykle.

Nechce si upratať hračky:
nenapomínajte ho, nepomáhajte mu, možnosť 1: všetky neupratané hračky zmiznú, odložte ich na miesto, kam na ne nemôže dočiahnuť a povedzte mu, že sa s nimi môže hrať, len keď si ich dokáže upratať, ak sa mu to nepodarilo dnes, môže to skúsiť zajtra, možnosť 2: určite bude potrebovať niečo nájsť, vyhovorte sa, že v takom neporiadku to určite nedokážete.

Odvráva, trucuje, hádže sa o zem:
nevšímajte si ho, nereagujte, na jeho prosby zareagujte, až keď sa upokojí a povedzte mu: „Keď sa upokojíš, môžeš prísť“, alebo „Keď prestaneš kričať, prídem“, ak je jeho hádzanie sa o zem príliš nebezpečné, zabezpečte, aby si nemohlo ublížiť – napríklad podložte mu pod hlavu vankúšik.

Nikdy mu nedávajte možnosti, ktoré nemôžete splniť!
Vyhrážanie sa typu „Ak neurobíš toto, ostaneš doma sám“ vynechajte.

Výchova prirodzenými a logickými dôsledkami funguje vtedy, ak sa s týmto prístupom vo výchove rodičia vnútorne stotožnia a neprejavujú voči deťom hnev, nerobia im výčitky alebo sa im nevyhrážajú. Pokiaľ je to opačne, zadávané logické dôsledky nefungujú, pretože rodič dieťa vlastne opäť len trestá.

Cieľom výchovy by mali byť predovšetkým spokojné a vyrovnané deti, ktoré budú mať zdravé sebavedomie a budú niesť zodpovednosť za svoje správanie od útleho veku. Dôležité je deťom zabezpečiť popri láske, bezpečí a dôvere to najdôležitejšie, čo povedal už aj sám Goethe: „Dajme deťom korene a krídla.“


Autorka: Mgr. Petra Arslan Šinková, školská psychologička
Fantastické detské centrum www.fantasticke.sk

Moje dieťa má odklad, ako nepremárniť rok?

Rodičia 6 – ročných detí, ktoré nie sú odporučené na nástup do prvého ročníka, prijímajú túto situáciu ťažšie ako je potrebné.

Odklad školskej dochádzky o jeden rok neznamená zlyhanie dieťaťa, rodičov alebo materskej školy. Znamená pre dieťa príležitosť dostatočne dozrieť a pripraviť sa, väčšine detí odklad pomôže.

K čomu má odklad slúžiť?

Ročný odklad slúži k vyrovnaniu prípadných nerovnomerností vo vývoji dieťaťa, k dozretiu jeho zmyslových, mentálnych funkcií či k rozvinutiu problematických oblastí. Jeho zámerom je dopomôcť, aby dieťa bolo v dobe nástupu do základnej školy telesne aj mentálne dostatočne vyspelé. Je to vlastne preventívne opatrenie, ktoré má chrániť deti pred prípadným školským zlyhaním.

Čo urobiť pre dieťa s odloženou dochádzkou?

Ak rodičia dieťaťa, ktorému je odporučený odklad povinnej školskej dochádzky, navštívili centrum pedagogicko-psychologického poradenstva, je dobré poskytnúť záver špecialistu učiteľke materskej školy dieťaťa. Je vhodné, aby sa s dieťaťom pracovalo podľa individuálneho plánu. Pre dieťa je najvhodnejšie, aby rodičia, materská škola a v prípade potreby aj centrum pedagogicko-psychologického poradenstva navzájom spolupracovali.

Aby sa dieťa nenudilo…

Dieťa by sa nemalo v materskej škole ani v domácom prostredí nudiť. Učiteľky v materskej škole majú veľké množstvo vzdelávacích materiálov a pripravených aktivít, ktoré vedia individuálne pripraviť pre vzdelávacie potreby každého dieťaťa. Dieťa sa často začína zaujímať o písmenká a číslice, chce sa samé podpísať, pýta sa viac na javy okolo seba.

Na podporu prípravy na písanie sa často využívajú rôzne pracovné zošity plné grafomotorických úloh a cvičení. Pri pravidelnom nácviku je dôležité dbať najmä na správny úchop ceruzky, najlepšie trojhrannej.  Ponuka didaktických pomôcok a vzdelávacích detských kníh  na rozvoj dieťaťa v tomto veku sa neustále rozširuje a sú voľne dostupné nielen pre materské školy ale aj domácnosti. Pri odpovediach na zvedavé detské otázky nie je potrebné ho zaťažovať odborným výkladom, ale je vhodné pracovať s detskými encyklopédiami a spoločne hľadať odpovede na jeho otázky. V súčasnosti ponúkajú vydavateľstvá aj tematické balíčky knižných titulov a hier na rozvoj logického myslenia, ktoré sú zamerané práve na rozvoj sústredenosti, logického myslenia, rečového prejavu, jemnej motoriky či všeobecných znalostí.

Rodičia dieťaťa, ktorému bola odložená povinná školská dochádzka, majú možnosť prihlásiť svoje dieťa na niektorý záujmový krúžok podľa osobných preferencií dieťaťa. Dôležité je to najmä z hľadiska socializácie dieťaťa, učenia sa rešpektovať pravidlá a pravidelný režim. Všetko s ohľadom na fakt, aby dieťa nebolo preťažené.


Hry pre deti

Hra je pre dieťa stále najlepším prostriedkom na podporu jeho celkového rozvoja. Hra je nástroj na edukáciu dieťaťa, poskytuje priestor na hlbšie poznávanie dieťaťa a jeho schopností.
Toto poznávanie vyžaduje od dospelej osoby interakciu a sústredenosť. Vedieť sa hrať nie je pre všetkých dospelých vždy jednoduché. Dieťa potrebuje pomoc pri uplatnení svojich možností a pri prekonávaní prekážok v hre a učení sa. V období odkladu je význam hry pre dieťa veľký a preto je dôležité, ak rodič hľadá vhodné prostredie, námety, nástroje a hračky, ktoré dopomôžu k dosiahnutiu vyššieho stupňa zrelosti dieťaťa.

 Čo vidíš na obrázku a dokresli ho…..

Ukážte deťom obrázok a pýtajte sa – ukáž čo je vľavo, čo je vpravo, čo je dole a čo hore. Precvičujete tak jeho orientáciu v priestore. Povedzte, aby dieťa podľa vašich slovných pokynov obrázok dokreslilo (napríklad –  dokresli na strechu domu komín vľavo, napravo nakresli búdu pre psa a pod.). Rozvíjate tak jeho predstavivosť a najmä porozumenie.

Pravá – ľavá…..

Pohybová hra na nácvik pravoľavej orientácie dieťaťa. Vyzvyte dieťa k jednoduchým úlohám – zodvihni ľavú ruku, daj pravú ruku vbok, postav sa na ľavú nohu, chyť svoje pravé rameno ľavou rukou a pod.

Čítanie s porozumením…..

Veľa si v tomto období s dieťaťom čítajte. Vhodné sú najmä krátke zrozumiteľné príbehy, najlepšie s ponaučením na jeho konci. Po prečítaní sa o texte rozprávajte, dávajte dieťaťu kontrolné otázky, napr. o čom bola rozprávka, aké zvieratká v nej boli, čo sa stalo keď…

Čítanie s intermodálnym spojením…..

Pred čítaním príbehu vyberte slová z textu, ktorým priradíte nejaký pohyb, zvuk a podobne (napr. tlieskanie, dupanie, pískanie). Pri čítaní príbehu má dieťa za úlohu znázorniť vybrané slová dohodnutým pohybom.

Hádanky…..

Ak nemáte pamäť na hádanky, vymyslite si vlastné, v ktorých má dieťa podľa popisu odhaliť, o aký predmet, zviera či osobu ide. Napr. „Je to žltej farby, je to v tejto miestnosti, nie je to pod stolom ale je to na stole. Čo je to?“

Matematické hry…..

Rozprávajte sa dieťaťom, ktoré auto stojí na križovatke ako prvé, druhé atď., počítajte spolu predmety, osoby.

Jemná motorika…..

Je veľmi dôležitá na nácvik správneho držania pera či ceruzky. Na precvičovanie jemnej motoriky sú vhodné aktivitu typu navliekania korálok, suchých cestovín, šípok, ďalej rôzne magnetické a korálkové mozaiky. Vhodné sú hry, ktoré rozvíjajú jemnú motoriku a zároveň aj logické myslenie dieťaťa.


Prečo…

Deti sa často pýtajú otázku „Prečo“. Zahrajte sa tak, že túto otázku budete klásť pre zmenu vy, napr.: „Prečo v zime nosíme rukavice? Prečo ľudia chodia do práce? Prečo kvet zvädne keď ho nepolievame?“Stimulačný program

Rodičia spolu s učiteľkou v materskej škole môžu na prevenciu porúch učenia detí predškolského veku využívať aj špeciálny stimulačný program. Je to vlastne súbor hier a cvičení, ktoré sú logicky a tematicky usporiadané tak, aby rozvíjali u dieťaťa jemnú motoriku, reč, sluchové a zrakové vnímanie. Stimulačný program je spracovaný ako komplexný materiál v tlačenej podobe.


Ponúkame príklady hier stimulačného programu:

V kuchyni (rozvoj optickej pamäte)

Ukážeme štyri predmety z kuchyne dieťaťu, napríklad varecha, hrniec, šálka, lyžica a poukladáme ich pred dieťa. Potom ich zaktryjeme obrusom a spýtame sa: „Ktoré predmety sme potrebovali v kuchyni?“ Trváme na tom, aby dieťa vymenovalo predmety v správnom poradí.

Príbeh kačiatka (serialita)

Pripravíme si kartičky s obrázkami o príbehu. Dieťa má za úlohu usporiadať obrázky tak, aby dej nadväzoval postupne podľa prerozprávaného príbehu.Príbeh: Žila raz jedna starostlivá mama kačka, ktorá pravidelne chodila so svojimi kačiatkami k jazeru. Pred odchodom z domu im vždy prikazovala, aby sa nikde cestou nezastavovali a išli pekne v jednom rade za ňou. Posledné kačiatko svoju mamu neposlúchlo. Utekalo za pestrofarebným motýľom ďaleko od jazera. Keď motýľ odletel, kačiatko zistilo, že sa ocitlo úplne samé. Začalo volať na mamu a bolo mu veľmi smutno. Keď si už myslelo, že je všetko márne, zrazu sa v tráve zjavila mama, aj s ostatnými kačiatkami. Bolo že to radosti v kačacej rodine.

Kocky (rozvoj optickej pamäte)

Postavíme dieťaťu vežu zo štyroch kociek. Potom ju zrútime a vyzveme dieťa, nech postaví presne takú istú vežu ako videlo. Tvar veže zakaždým meníme.

Bubliny (priestorová orientácia a vnímanie vlastného tela)

Robíme bubliny bublifukom a dieťa ich chytá podľa našich pokynov. Napr. chyť bubliny pravou rukou, chyť jednu bublinu ľavou rukou, fúkni do bubliny a pod.

Hračky (rozvoj sluchového vnímania)

Dieťa má pred sebou skupinu hračiek a postupne ich pomenúva (napr. bábika, bubon, balón, medvedík, motorka, meč, koník, kocky, korále). Precvičuje si správnu výslevnosť a artikuláciu. Potom mu povieme, nech vyberie len tie hračky, ktoré sa začínajú na písmeno b, potom na m a k. Cieľom hry je naučiť dieťa rozlišovať prvú hlásku v slove.

Splň tri želania (serialita)

Pripravíme si predmety, napríklad detskeé pracovné náradie (kladivo, klince, mäkká podložka, kliešte, pílka, stolička, košík). Dieťa plní úlohy, ktoré vyslovíme naraz. Napr.: “Zober kladivo, štyri klince a podložku.“ Alebo „Všetky klince pozatĺkaj kladivom do podložky, kladivo polož vedľa podložky a sadni si na stoličku.“


Rady a odporúčania pre rodičov

 • Poraďte sa s učiteľkou v materskej škole, prípadne so špeciálnym pedagógom, ktoré aktivity je najlepšie dieťaťu ponúkať, čo najviac u neho rozvíjať a kde má svoje rezervy.
 • Nebojte sa spýtať odborníka, ak si neviete dať rady.
 • Nenúťte dieťa násilím a pod tlakom, ale buďte dôslední.
 • V prípade, že má dieťa s niečím problémy, zachovajte pokoj. Buďte trpezlivý a snažte sa o probléme diskutovať.
 • Chválte každý pokrok a úspech dieťaťa.
 • Dbajte na to, aby si dieťa neosvojilo nesprávne návyky, ktoré sa neskôr môžu ťažšie odstraňovať (nesprávne držanie ceruzky, dieťa si nemusí upratať hračky a pod.)
 • Dieťa nepreťažujte. Nezabúdajte na oddych a vhodnú relaxáciu, dajte dieťaťu priestor aj na voľnú hru.
 • Ak sa dieťaťu niečo nedarí, nezosmiešňujte a neponižujte ho.
 • Každý sme iný, preto prijmite skutočnosť, že vaše dieťa potrebuje na isté veci viac času. Preukazujte mu svoju lásku a pochopenie každý deň.

Kedy odklad nie je riešením…

Odklad školskej dochádzky nie je riešenie pre deti, ktoré sú v starostlivosti špecialistov a ktorým je odporučená dochádzka do špeciálneho pedagogického zariadenia. Taktiež nie je východiskom pre deti, ktorým je navrhnutá integrácia.


Zdroje:
Jana Kropáčková, Budeme mít prvňáčka: pro rodiče dětí od 5 let, vydalo Portál,s.r.o. Praha 2008, Kolektív autorov, Metodika predprimárneho vzdelávania, Štátny pedagogický ústav, Bratislava 2011, Viera Hajdúková a kol., Metodika na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské školy, Bratislava 2009, Rastislava Brťková, Dagmar Bahurinská, Stimulačný program prevencie porúch učenia detí predškolského veku, Pro Solutions 2012

Popoludňajší spánok predškolákov

Poobedňajší spánok nie je téma, ktorá by sa zdala byť priveľmi atraktívna a nad ktorou by sme kedykoľvek premýšľali. Podľa viacerých výskumov by však mala byť.

Rýchly životný štýl začal spánok vytláčať na okraj našej pozornosti. Jeho nedostatok však môže mať vážny dopad na vývoj našich detí.
Množstvo úloh, plánov, detských mimoškolských aktivít ukrajuje z poobedného spánku, nočného spánku, rána sú skoršie a tempo rýchlejšie. V dôsledku tlaku niektorých rodičov sa dokonca polemizuje, či je správne, aby dnes deti „povinne“ v škôlkach spávali.

Vysvetľujú to tým, že ich deti potom doma ťažko zaspávajú alebo že by mali učiteľky bez spánku detí viac času na ich akademický rozvoj. Iní zase potláčali jeho dôležitosť v domácom prostredí tým, že poobedný spánok je len prípravou na materskú školu a nevideli v ňom reálny prínos.

Učitelia tak boli ešte donedávna nútení iba intuitívne presviedčať rodičov, že ich dieťa je unavené a cíti sa lepšie, keď si v škôlke oddýchne. Reálne sa však nemali o aké fakty oprieť.

Dnes už máme k dispozícii niekoľko štúdií, ktoré nám objasňujú, prečo by sme mali na detskom poobednom spánku neoblomne trvať, aký je jeho skutočný dopad a jeho pozitívne účinky.

Neurologička Rebecca Spencer na University of Massachusetts Amherst značne pokročila v skúmaní faktov, ako poobedný spánok ovplyvňuje pamäť detí, správanie a tiež emócie predškolákov.

Výsledky jej výskumu preukázali, že poobedný spánok má vážny dopad na posilnenie pamäte a tiež osvojovanie si nových informácií. Podľa jej zistení poobedný spánok pomáha deťom lepšie zapamätať, čo sa v škôlke učili.

V rámci výskumu podrobili skúmaniu viac ako 40 detí vo veku 6 rokov. Na skúmanie použili pamäťový test pomocou hry pexeso.
Porovnávali schopnosť zapamätania detí, ktoré boli podrobené spánku v priemere 77 minút a tými, ktoré neboli. Deti, ktoré spali podávali o 10% lepšie výsledky v hľadaní pexesa ako druhá skupina.

Stále častejšie sa otvárali otázky o užitočnosti spánku v predškolských zariadeniach a či by nebolo vhodnejšie namiesto spánku venovať viac času ich vzdelávaniu. Výskum preukázal, že práve umožnením spánku deťom počas dňa, podporujeme ich neskoršie akademické výsledky a osvojovanie si nových vedomostí.Autori výskumu tiež prišli na ďalšiu dôležitú skutočnosť a upozorňujú rodičov i učiteľov: „Pokiaľ deťom chýba poobedný spánok, nie sú schopné si ho nahradiť počas nočného spánku.

Vzniká tak úzka súvislosť medzi spánkom a následným učením.“Ďalší výskum potvrdzuje, že poobedný spánok má značný vplyv na celkové fungovanie detí počas dňa. Štúdia skúmala správanie 62 detí vo veku 4 a 5 rokov. Podľa zistení vedúceho výskumu Briana Crosbyho, PhD, na Pennsylvania State University deti medzi 4 a 5 rokom, ktoré nespávali, podľa ich rodičov preukazovali vysoký stupeň hyperaktivity, úzkosti a depresií oproti deťom, ktoré v tomto veku pokračovali v spaní.
„Existuje mnoho individuálnych dôvodov, kedy sú deti pripravené prestať spávať. Rád by som však povzbudil rodičov, aby zahrnuli ticho do tohto času odpočinku vo svojom dennom programe, ktoré vždy umožní deťom zdriemnuť si, ak je to potrebné.“, tvrdí Brian Crosby, PhD, vedúci výskumu na Pennsylvania State University.

Podobne ďalší výskum potvrdzuje negatíva nedostatočného a nepravidelného popoludňajšieho spánku: „Unavený škôlkari sú nešťastní, viac vystresovaní a podstupujú vyššie riziko celoživotných psychických problémov.“

Vedci z University of Colorado Boulder v rámci svojho výskumu prišli na to, že deti medzi 2,5 a 3 rokmi, ktorým chýbal čo i len jediný deň popoludňajšieho spánku, preukazovali viac podráždenosti, menej radosti a záujmu o okolitý svet a horšie schopnosti ako riešiť problémy.

„Mnoho malých detí dnes nemá dostatok spánku a poobedný spánok je spôsobom, ako je možné sa uistiť, že im nechýba.“ Táto štúdia tiež odhalila, že „nedostatočný spánok v dôsledku vynechávaného poobedného spánku, spôsobuje, že škôlkari vyjadrujú pocity odlišne. Dlhotrvajúci nedostatok spánku im môže spôsobiť celoživotné problémy s náladovosťou.“

„Neprimerané emocionálne správanie, ktoré sme zaznamenali u detí, ktorým chýbal iba jediný spánok nás prekvapili. Deti, ktoré pravidelne nedostávajú dostatok spánku bojujú s ich sociálnym svetom. Ospalé dieťa v triede, v tomto prostredí nie je schopné sa zaoberať inými a obohacovať sa z pozitívnej interakcie s nimi.“, tvrdí výskum.

Ich schopnosti nadväzovať kamarátstva klesajú a môžu byť viac náchylný k záchvatom hnevu, frustrácii, čo má zase za následok ako ostatné deti či dospelí na nich reagujú.
Táto štúdia ukázala, že ak deťom chýba čo i len jeden popoludňajší spánok, spôsobuje to, že sú viac negatívni a klesá ich záujem o poznávanie.

Výsledky výskumov hovoria, že popoludňajší spánok nie je menej dôležitý ako je jedlo, pitie či bezpečnosť našich detí. Aj keď sa nám to na prvý pohľad môže zdať. Má významný dopad na rozvoj ich tela i mysle. Neoberajme oň deti, lebo to môže mať pre nich celoživotné následky. Doprajme im ho a vytvorme im preň vyhovujúce podmienky.

Spánok predškolákov, fakty:

 • poobedňajší spánok u škôlkarov by mal trvať od 1 do 2 hodín
 • deti predškolského veku potrebujú spať v noci okolo 11 až 12 hodín denne
 • spánok prináša dieťaťu regeneráciu celého organizmu
 • detský organizmus zbavuje únavy a dodáva energiu
 • spánok zlepšuje imunitu organizmu
 • vyspaté a pokojné dieťa ľahšie zvláda stresové situácie
 • dieťa by malo oddychovať na tichom a pokojnom mieste, s optimálnym osvetlením a dobrým odvetraním
 • potreba odpočinku je individuálna, po 5. roku však jeho potreba zväčša klesá

Prebraté z portálu Eduworld
Zaujímavé rady o uspávaní detí, techniky spania a mnoho iného o zdravom spánku nájdete aj na stránke prosimspinkej.cz

Digitálne technológie v mš

V dnešnej dobe sú digitálne technológie ako počítače, interaktívna tabuľa, internet a programovateľné hračky súčasťou sveta detí. Sú pre ne zdrojom poznávania, skúmania, komunikácie, tvorivosti, vyjadrovania sa a rozvíjania ich logického myslenia. 

Digitálne technológie používame v rámci hier, edukačných činnosti a aktivít.
Deti s nimi pracujú veľmi radi. Motivujú ich k hravému objavovaniu a skúmaniu, je to pre nich niečo nové a pútavejšie. Digitálne hračky si materská škola postupne zakupuje.

Programovateľné hračky Bee-Bot a Bager, možno použiť ako nástroj na rozvoj logického
myslenia detí a ich schopnosti riešiť problémy spolu s podložkami na rôzne témy/ svet, Slovensko, farma, ostrov, veci okolo nás, geometrické tvary /transparentné podložky.. Bee-Bot

Mikrofón Easi speak, ktorý využívame na nahrávanie a prehrávanie napr. spevu detí, básni či hovoreného slova aj s prehrávaním na počítači.  Easy mic.

Kamera Tuff-Cam, ktorá slúži deťom na nahrávanie svojich kamarátov pri rôznych hrách a činnostiach, fotografovaniu prírody, okolia MŠ, alebo fotografovaniu navzájom a neskôr nahrávky sledovať na počítači, alebo na TV prijímači. Tuff-cam

Interaktívna tabuľa, počítač a CD „ Dieťa a svet „ „Dopravná výchova“, „Živá príroda“ a i. , ktoré u detí rozvíjajú logické myslenie, základy tvorivého a kritického myslenia, komunikatívne , psychomotorické schopnosti.

Dúhové nahrávacie štipce, využívame na nahrávanie krátkeho záznamu, deti získavajú základné zručnosti pri manipulácii, podľa slovného zadania deti samostatne plnia danú úlohu.


Autor: Jana Matejová

Ako pripraviť dieťa do materskej školy?

Jednou z najväčších zmien v živote detí je nástup do materskej školy. Uľahčiť tento prechod z domáceho prostredia pre deti a ich rodičov môže postupné začleňovanie niektorých aktivít z denného programu materskej školy do každodenného života v domácnosti.

Čo môžete urobiť, aby ste uľahčili vstup dieťaťa do materskej školy?
Aktivity, ktoré je vhodné robiť s deťmi dva až tri mesiace pred nástupom do materskej školy.

Podporte zodpovednosť priradením denných činností.
Vysvetlite deťom, že všetci majú doma rôzne úlohy a povinnosti, ktoré by mali vykonávať každý deň. Môžete vytvoriť vlastný návrh tabuľky, kde budú deti za každú zvládnutú úlohu dostávať nálepky. Medzi možné povinnosti pre deti patrí napríklad pomoc pri venčení psa, upratanie hračiek, pomoc pri vynášaní odpadkov, upratanie periny, párovanie ponožiek a pod. Rodičia tak podporujú posilňovanie koncepcie, ktorá je základom aj pri činnostiach s deťmi v materskej škole.

Začleňte čítanie, kreslenie a počítanie do vášho každodenného programu.
Určenie farieb a tvarov, čítanie príbehov a rozprávok, jednoduché počítanie do 6 sú schopnosti, ktoré budú prospešné pre začiatok a ktoré bude ďalej rozvíjať pani učiteľka v materskej škole.

Vysvetľujte a učte deti dobrým mravom.
Učiť deti povedať, „prosím“ a „ďakujem“, neprerušovať niekoho keď práve hovorí, striedavé používanie  „vnútorného“ (keď sme doma) a „vonkajšieho“ (keď sme vonku) hlasu.

Vytvorte konzistentný plán pre disciplínu.
Chváliť pozitívne správanie (za dobré mravy, zdieľanie a požičiavanie si hračiek, za striedanie pri aktivite s inými deťmi, za dokončenie úlohy,  atď.) a mať špecifické dôsledky pri nežiaducom konaní a správaní (pravidlo jedného varovania, presne určený čas na aktivitu, strata oprávnenia, atď).

Trénujte výučbu a tréning predškolských zručností.
Učitelia v materských školách budú vďační za vašu pomoc pri výučbe detí ako si otvoriť alebo zatvoriť fľašu s vodou či ruksak, ako si  správne umývať ruky, samostatne dokončiť toaletné potreby a zaviazať šnúrky na topánkach.

Podporujte deti dodržiavať návod, ktorý ste im prvýkrát dali.
Ak deti dostali od vás smer, opakujte ho a doťahujte s nimi. Je dobré ho uplatňovať vo viacerých smeroch, napríklad „prosím vyzuj si topánky pred vstupom do bytu, odlož si ich do botníka a obuj si papuče.“

Naplánujte si návštevu do miestnej materskej školy.
Pozrite si triedu a ak je to možné, aj celú materskú školu. Pozrite sa spolu s dieťaťom do jeho budúcej materskej školy, navštívte triedu, zoznámte ho s učiteľkami, ukážte mu ihrisko. Oboznámenie sa s materskou školou a učiteľkami pomôže zmierniť úzkosť detí a rodičov.

Zaveďte rutiny, ktoré sa budú opakovať každé ráno a večer.
Rodičia by mali zavádzať tieto rutiny do praxe aspoň dva týždne pred začatím dochádzky. Buďte nápomocní pri  zvykaní dieťaťa na pravidelný popoludňajší oddych. Večer je dobre vykonávať pravidelné činnosti ako napríklad príprava oblečenia na nasledujúci deň, kúpeľ, hygiena, rozprávka. Nastavte si nejaké rutiny aj na ráno. Mať činnosti naplánované pomôže znížiť stres pre každého.

Poproste pani učiteľku o rady, napríklad môžete nechať dieťa samostatne vybrať knihu na čítanie, každý deň sa hrať “ na škôlku“, a pod.

Stratégia pre rodičov – ako zvládnuť úzkosť z odlúčenia.

Úzkosť z odlúčenia je bolestivá pre každého. Rodičia by sa mali rozlúčiť so svojim dieťaťom medzi dverami triedy namiesto jeho dlhého držania alebo prechádzok okolo materskej školy. Prvé dni v škôlke sú zvyčajne oveľa ťažšie pre rodičov ako ich deti. Nezávislosť detí je dôležitá pre vedenie detí ku ich vlastnej sebaúcte (povzbudzujúcimi slovami typu „som presvedčená, že toto dokážeš urobiť sám/sama a budeš úspešný/á.“). Sú aj deti, ktoré nepotrebujú žiadny obzvlášť nástupný proces. Iným deťom môže pomôcť odmeňovanie samolepkami, ak nebudú ráno pri odlúčení plakať, alebo iné pozitívne motivácie.

 


Zdroj: www.parents.com