Chcete dať dieťa do školy skôr?

Chcete dať dieťa do školy skôr?

Ak chcete zapísať do školy vaše dieťa napriek tomu, že ešte nemalo 6 rokov veku, je to možné. Napríklad má 6 rokov až v októbri….

Podľa § 60 ods. 1 školského zákona, druhá veta:
Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, po vyjadrení príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast. Read more

Moje dieťa má odklad, ako nepremárniť rok?

Moje dieťa má odklad, ako nepremárniť rok?

Rodičia 6 – ročných detí, ktoré nie sú odporučené na nástup do prvého ročníka, prijímajú túto situáciu ťažšie ako je potrebné.
Odklad školskej dochádzky o jeden rok neznamená zlyhanie dieťaťa, rodičov alebo materskej školy. Znamená pre dieťa príležitosť dostatočne dozrieť a pripraviť sa, väčšine detí odklad pomôže.