Ako si ľahšie zvyknem na škôlku?

Bude mi ľahšie, keď tam už budem niekoho poznať Porozprávajte mi niečo pekné o škôlke. Čo tam budem robiť? Poďte sa so mnou na chvíľu pozrieť do škôlky, nech viem, kam idem. Budte trpezliví, dajte mi čas, aby som si zvykol. Ráno nebuďte nervózni, nenáhlite sa. Nemám to rád. Hovorte mi často, že ma ľúbite. Nehrešte ma za „nehody“, ktoré sa mi prihodia. Dajte mi pocítiť istotu, že pre mňa prídete.

Čítaj viac

Sedem rád – ako pripraviť dieťa na škôlku

Nástup do škôlky je pre dieťa veľmi dôležitý a významný. Je to veľký krok pre neho aj pre jeho rodičov. Pre dieťa preto, že oficiálne vstupuje do širšieho sociálneho spoločenstva, pre rodičov preto, že nechávajú svoje dieťa osamote v starostlivosti cudzích dospelých.  Dieťa a rodičia sú k sebe tesne pripútaní, vstupom do škôlky nastal čas, kedy sa už  musia na určitú dobu odpútať. Významný francúzsky detský psychiater Marcel Rufo píše, že život je

Čítaj viac

Krúžok anglického jazyka

V dnešnom modernom a pretechnizovanom svete je nevyhnutné neustále zvyšovať gramotnosť detí aj v jazykovej oblasti, preto by sme Vás radi poinformovali o fungovaní krúžku anglického jazyka na našej materskej škole. Stretávame sa dvakrát týždenne vo vlastných priestoroch MŠ, kde hravou formou získavame základné poznatky z rôznych oblastí života, čím nadväzujeme na štátny výchovno – vzdelávací program pre materské školy. Deti pracujú pod vedením  lektorky Aleny Mrázovej, ktorá pre nich napísala knihu s titulom „Angličtina pre

Čítaj viac

Odmena a trest

Logické a prirodzené dôsledky namiesto odmien a trestov. Systém výchovy prirodzených a logických postupov vám pomôže vychovávať deti s láskou a rešpektom zároveň. Autorkou príspevku je detská psychologička. Systém výchovy prirodzených a logických postupov spočíva v tom, že prirodzené dôsledky nastupujú automaticky, bez zásahu autority, následkom zlého rozhodnutia dieťaťa či nedodržania pravidla. Ak dieťa odmieta jesť, je hladné. Pokiaľ to situácia nedovolí inak, je nebezpečná, ohrozuje ostatných, alebo je prirodzený dôsledok príliš

Čítaj viac

Moje dieťa má odklad, ako nepremárniť rok?

Rodičia 6 – ročných detí, ktoré nie sú odporučené na nástup do prvého ročníka, prijímajú túto situáciu ťažšie ako je potrebné. Odklad školskej dochádzky o jeden rok neznamená zlyhanie dieťaťa, rodičov alebo materskej školy. Znamená pre dieťa príležitosť dostatočne dozrieť a pripraviť sa, väčšine detí odklad pomôže. K čomu má odklad slúžiť? Ročný odklad slúži k vyrovnaniu prípadných nerovnomerností vo vývoji dieťaťa, k dozretiu jeho zmyslových, mentálnych funkcií či k rozvinutiu problematických oblastí. Jeho zámerom je dopomôcť,

Čítaj viac

Popoludňajší spánok predškolákov

Poobedňajší spánok nie je téma, ktorá by sa zdala byť priveľmi atraktívna a nad ktorou by sme kedykoľvek premýšľali. Podľa viacerých výskumov by však mala byť. Rýchly životný štýl začal spánok vytláčať na okraj našej pozornosti. Jeho nedostatok však môže mať vážny dopad na vývoj našich detí. Množstvo úloh, plánov, detských mimoškolských aktivít ukrajuje z poobedného spánku, nočného spánku, rána sú skoršie a tempo rýchlejšie. V dôsledku tlaku niektorých rodičov

Čítaj viac

Digitálne technológie v mš

V dnešnej dobe sú digitálne technológie ako počítače, interaktívna tabuľa, internet a programovateľné hračky súčasťou sveta detí. Sú pre ne zdrojom poznávania, skúmania, komunikácie, tvorivosti, vyjadrovania sa a rozvíjania ich logického myslenia.  Digitálne technológie používame v rámci hier, edukačných činnosti a aktivít. Deti s nimi pracujú veľmi radi. Motivujú ich k hravému objavovaniu a skúmaniu, je to pre nich niečo nové a pútavejšie. Digitálne hračky si materská škola postupne zakupuje. Programovateľné hračky Bee-Bot

Čítaj viac

Ako pripraviť dieťa do materskej školy?

Jednou z najväčších zmien v živote detí je nástup do materskej školy. Uľahčiť tento prechod z domáceho prostredia pre deti a ich rodičov môže postupné začleňovanie niektorých aktivít z denného programu materskej školy do každodenného života v domácnosti. Čo môžete urobiť, aby ste uľahčili vstup dieťaťa do materskej školy? Aktivity, ktoré je vhodné robiť s deťmi dva až tri mesiace pred nástupom do materskej školy. Podporte zodpovednosť priradením denných činností. Vysvetlite deťom, že

Čítaj viac