Ako pripraviť dieťa do materskej školy?

Jednou z najväčších zmien v živote detí je nástup do materskej školy. Uľahčiť tento prechod z domáceho prostredia pre deti a ich rodičov môže postupné začleňovanie niektorých aktivít z denného programu materskej školy do každodenného života v domácnosti.

Čo môžete urobiť, aby ste uľahčili vstup dieťaťa do materskej školy?
Aktivity, ktoré je vhodné robiť s deťmi dva až tri mesiace pred nástupom do materskej školy.

Podporte zodpovednosť priradením denných činností.
Vysvetlite deťom, že všetci majú doma rôzne úlohy a povinnosti, ktoré by mali vykonávať každý deň. Môžete vytvoriť vlastný návrh tabuľky, kde budú deti za každú zvládnutú úlohu dostávať nálepky. Medzi možné povinnosti pre deti patrí napríklad pomoc pri venčení psa, upratanie hračiek, pomoc pri vynášaní odpadkov, upratanie periny, párovanie ponožiek a pod. Rodičia tak podporujú posilňovanie koncepcie, ktorá je základom aj pri činnostiach s deťmi v materskej škole.

Začleňte čítanie, kreslenie a počítanie do vášho každodenného programu.
Určenie farieb a tvarov, čítanie príbehov a rozprávok, jednoduché počítanie do 6 sú schopnosti, ktoré budú prospešné pre začiatok a ktoré bude ďalej rozvíjať pani učiteľka v materskej škole.

Vysvetľujte a učte deti dobrým mravom.
Učiť deti povedať, „prosím“ a „ďakujem“, neprerušovať niekoho keď práve hovorí, striedavé používanie  „vnútorného“ (keď sme doma) a „vonkajšieho“ (keď sme vonku) hlasu.

Vytvorte konzistentný plán pre disciplínu.
Chváliť pozitívne správanie (za dobré mravy, zdieľanie a požičiavanie si hračiek, za striedanie pri aktivite s inými deťmi, za dokončenie úlohy,  atď.) a mať špecifické dôsledky pri nežiaducom konaní a správaní (pravidlo jedného varovania, presne určený čas na aktivitu, strata oprávnenia, atď).

Trénujte výučbu a tréning predškolských zručností.
Učitelia v materských školách budú vďační za vašu pomoc pri výučbe detí ako si otvoriť alebo zatvoriť fľašu s vodou či ruksak, ako si  správne umývať ruky, samostatne dokončiť toaletné potreby a zaviazať šnúrky na topánkach.

Podporujte deti dodržiavať návod, ktorý ste im prvýkrát dali.
Ak deti dostali od vás smer, opakujte ho a doťahujte s nimi. Je dobré ho uplatňovať vo viacerých smeroch, napríklad „prosím vyzuj si topánky pred vstupom do bytu, odlož si ich do botníka a obuj si papuče.“

Naplánujte si návštevu do miestnej materskej školy.
Pozrite si triedu a ak je to možné, aj celú materskú školu. Pozrite sa spolu s dieťaťom do jeho budúcej materskej školy, navštívte triedu, zoznámte ho s učiteľkami, ukážte mu ihrisko. Oboznámenie sa s materskou školou a učiteľkami pomôže zmierniť úzkosť detí a rodičov.

Zaveďte rutiny, ktoré sa budú opakovať každé ráno a večer.
Rodičia by mali zavádzať tieto rutiny do praxe aspoň dva týždne pred začatím dochádzky. Buďte nápomocní pri  zvykaní dieťaťa na pravidelný popoludňajší oddych. Večer je dobre vykonávať pravidelné činnosti ako napríklad príprava oblečenia na nasledujúci deň, kúpeľ, hygiena, rozprávka. Nastavte si nejaké rutiny aj na ráno. Mať činnosti naplánované pomôže znížiť stres pre každého.

Poproste pani učiteľku o rady, napríklad môžete nechať dieťa samostatne vybrať knihu na čítanie, každý deň sa hrať “ na škôlku“, a pod.

Stratégia pre rodičov – ako zvládnuť úzkosť z odlúčenia.

Úzkosť z odlúčenia je bolestivá pre každého. Rodičia by sa mali rozlúčiť so svojim dieťaťom medzi dverami triedy namiesto jeho dlhého držania alebo prechádzok okolo materskej školy. Prvé dni v škôlke sú zvyčajne oveľa ťažšie pre rodičov ako ich deti. Nezávislosť detí je dôležitá pre vedenie detí ku ich vlastnej sebaúcte (povzbudzujúcimi slovami typu „som presvedčená, že toto dokážeš urobiť sám/sama a budeš úspešný/á.“). Sú aj deti, ktoré nepotrebujú žiadny obzvlášť nástupný proces. Iným deťom môže pomôcť odmeňovanie samolepkami, ak nebudú ráno pri odlúčení plakať, alebo iné pozitívne motivácie.

 


Zdroj: www.parents.com