Dotácie pre deti na stravu a školské potreby

Informácie o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na obdobie od 01.09.2023 do 31.12.2023 sú zverejnené na webovom sídle ústredia ÚPSVaR:  Dotácie pre deti na stravu a školské potreby

Prílohy:

  1. Návratka + pomôcka
  2. Návratka + pomôcka UA
  3. Informácia k poskytovaniu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na obdobie od 01.09.2023 do 31.12.2023