Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (odklad do ZŠ)

Zákonný zástupca dieťaťa nežiada oficiálnou žiadosťou  o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania riaditeľku materskej školy.

Ako prvý krok potrebuje získať písomné stanovisko od zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Centrum poradenstva a prevencie Bratislava II.
Následne ho predloží riaditeľke materskej školy spolu s ďalšími tlačivami. Read more

 Vyšetrenie školskej spôsobilosti

V prípade záujmu o komplexné vyšetrenie školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa, ktoré bude prebiehať v priestoroch CPP na Nevädzovej 7 v Bratislave (marec-apríl-máj), sa môžete začať objednávať prostredníctvom online objednania na našej webovej stránke www.poradnaba2.sk – Žiadosť o vyšetrenie, kde vyplníte požadované údaje.

Podrobnejšie informácie v PDF dokumente

Oznámenie o prerušení prevádzky materských škôl

Mestská časť Bratislava – Ružinov v zmysle ustanovenia § 150 a odst. 1. zákona č. 245 / 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovení § 1 ods. 4 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 541/2021 Z.z. o materskej škole prerušuje prevádzku materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov v mesiaci december 2022 a január 2023 nasledovne:

Originál PDF príloha