Kúzelné čítanie

Projekt „Kúzelné čitanie“.

Ďakujeme mestskej časti Ružinov za získaný grant, vďaka ktorému sme mohli zrealizovať projekt pod názvom „Kúzelné čitanie“.

Projekt je zameraný na rozvoj predčitateľskej gramotnosti, rozvoj osobnosti dieťaťa, jazykového potenciálu detí, prípravy detí na školu rozvíja kooperatívnosť a motiváciu pre učenie.
Interaktívnou a zároveň inovatívnou pomôckou sadou kníh „Kúzelné čítanie“ podporujeme u detí predškolského veku slovnú zásobu, deti postupne nadobudúdajúnové znalosti o jazyku a rozvíjajú svoj jazykový cit.

Stanú sa z nich „malí školáci“ ktorí spoznávajú pravidlá rozhovoru a komunikácie v triede počas výchovno-vzdelávacej aktivity. Interaktívne knihy im pomáhajú tvorivo a samostatne myslieť a taktiež spolupracovať ak vo dvojici tak aj v skupine.