Informácie k otvoreniu zariadenia 08.02.2021

Materská škola Exnárova 6,  sa otvára od 8. februára 2021 na základe usmernenia zriaďovateľa.

Uprednostníme návrat detí, ktorých zákonní zástupcovia pracujú v kritickej infraštruktúre, nemajú možnosť pracovať doma, potrebujú nastúpiť do práce. (zástupca kritickej infraštruktúry sa myslí: zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič, učiteľ, predavač..), deti 1rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Čítaj viac

Špeciálna strava v našej škôlke…

Prečítajte si, aké dôležité pravidlá treba dodržiavať pri nahlásení špeciálneho stravníka.

Ako určite viete, naša materská škola je jediná v Ružinove, ktorá je určená pre deti so zdravotnými problémami, ktoré vyžadujú diétne stravovanie, preto je týchto pár riadkov určených predovšetkým rodičom týchto detí. Pozorne si prečítajte nasledujúce informácie, ďakujeme…

Čítaj viac

Predstavujeme

Materská škola poskytuje vzdelanie deťom so sluchovým postihnutím, deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou a deťom s viacnásobným postihnutím. Vzdelávacie štandardy vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu ako na bežných materských školách. Špecifikami materskej školy sú posilnenie logopedickej starostlivosti, individuálny prístup, triedy pre 6 – 8 detí, prvky Montessori pedagogiky, canisterapia, podporný terapeutický program a partnerský prístup.

Čítaj viac

Platby za MŠ

Informácie ohľadom platieb za MŠ Zákonný zástupca uhradí mesiac marec. Platby za mesiace apríl – do začatia predprimárneho vzdelávania neuhrádza. V prípade začatia vzdelávania (napr v júni) bude prepočítaná platba z marca a podľa počtu na vzdelávacích dní bude/nebude zákonný zástupca uhrádzať pomerný doplatok. V prípade, že zákonný zástupca uhradil platbu za polrok trvalým príkazom už v januári, budú sa prepočítavať „vratky“ k 31.8.2020 Platby za ŠJ sa do začatia vzdelávania neuhrádzajú.

Čítaj viac

Darujte 2% z dane…

Vážení rodičia a priatelia našej škôlky, chceli by sme Vám veľmi poďakovať za každoročné poukazovanie 2% z Vašich daní.  Vďaka vám sa nám v roku 2019 podarilo: dofinancovať infra saunu pre detičky  (čítaj viac) zakúpiť interaktívnu podlahu Funtronic  (čítaj viac) V roku 2020 plánujeme použiť finančné prostriedky na: revitalizáciu školského dvora zrealizovanie vonkajšej plochy “Človeče, nehnevaj sa!” (čítaj viac) Kam poukázať 2% pre OZ PÚPAVA: Obchodné meno: Združenie rodičov a priateľov detí

Čítaj viac