Depistáž školskej spôsobilosti 13.01.2022

Vážení rodičia budúcich predškolákov,

plánujeme realizovať v materských školách depistáž školskej spôsobilosti v súčinnosti s epidemiologickými opatreniami COVID-19. Žiaľ vzhľadom k situácií nie je možné z našej strany realizovať celoplošné vyšetrenie, preto odporúčame prihlasovať deti, ktoré vykazujú významné ťažkosti vo vývine v súvislosti s budúcim nástupom do školy.

Čítať ďalej

Aktuálna Covid situácia – Školský semafor​


Vážení rodičia,
radi by sme Vám dali do pozornosti, že dňa 26. 11. 2021 (piatok) bol aktualizovaný manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR a zverejnenia nového rozhodnutia ministra, ktoré reagujú na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19. Read more

Pokyny k nástupu do materskej školy k 2.9.2021

V súlade s odporúčaniami v materiáli Školský semafor v školskom roku 2021/2022 manuál pre všetky druhy škôl (ďalej len „semafor“), ktorý vydalo MŠVVaŠ dňa 17.8.2021 a súhlasom zriaďovateľa vydáva riaditeľka školy Podmienky a vnútorný režim školy, podmienky vstupu do priestorov školy a podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a zamestnancov školy od 2.9.2021.

Read more