Individuálna strava

Ako jedna z mála školských jedální v regióne, vychádzame v ústrety rodičom detí, ktoré majú zdravotné problémy a diétne obmedzenia ako je napríklad diabetická a bezlepková diéta, prípadne rôzne alergie alebo intolerancia na rôzne potraviny ako napr. laktóza, kazeín, orechy, kakao, citrusy…

Naše kuchárky radi pripravia týmto deťom vhodnú individuálnu stravu, sú poučené v oblasti diétneho stravovania.