Individuálna strava

 Individuálna strava v našej jedálni.

Ako jedna z mála školských jedální v regióne, vychádzame v ústrety rodičom detí, ktoré majú zdravotné problémy a diétne obmedzenia ako je napríklad diabetická a bezlepková diéta, prípadne rôzne alergie alebo intolerancia na rôzne potraviny (laktóza, orechy, kakao, citrusy...)

Naše kuchárky radi pripravia týmto deťom vhodnú individuálnu stravu,
sú poučené v oblasti diétneho stravovania.

Naše kuchárky sú poučené v oblasti diétneho stravovania.

Pozrite si aktuálny jedálny lístok, alebo archív jedálnych lístkov minulých dní.

  POZOR !!!

Odhlásiť dieťa zo stravy v školskej jedálni je potrebné najneskôr v daný deň do 8:00 hodiny.
Volajte na číslo  (421) 2 434 230 49