Špeciálna strava v našej škôlke…

Vážení rodičia budúcich prváčikov, ale aj tí ktorých deti už našu MŠ navštevujú.
Ako určite viete, naša materská škola je jediná v Ružinove, ktorá je určená pre deti so zdravotnými problémami, ktoré vyžadujú diétne stravovanie, preto je týchto pár riadkov určených predovšetkým vám.

Primárne sa jedná o deti s diabetom, celiakiou a intoleranciou prípadne alergiou na mlieko. Pri tejto intolerancií alebo alergií potrebujeme vedieť zložku, s ktorou má dieťa problém, či je to kazeín, alebo laktóza.

Po konzultácií so mnou (Zuzana Slámová) sme ale pripravení vyhovieť aj deťom s inými intoleranciami alebo alergiami. Vo všetkých prípadoch je nutné doložiť potvrdenie od odborného lekára.

Diétnu a špeciálnu stravu pripravuje pani kuchárka Valika Hupková, ktorá sa venuje výhradne príprave tejto stravy, má na to patričné znalosti a skúsenosti. 

Z tohto dôvodu by som vás chcela dôrazne požiadať, aby ste akúkoľvek zmenu zdravotného stavu dieťaťa, alebo nutné ďalšie úpravy a zmeny v príprave stravy konzultovali výhradne so mnou, alebo s pani hlavnou kuchárkou Valikou Hupkovou, prípadne s pani Kristínou Hupkovou, ktorá jej asistuje pri príprave špeciálnej stravy a má tiež patričné znalosti. S nikým iným diétne stravovanie nekonzultujte !!!

Je to vo vašom vlastnom záujme a predovšetkým v záujme zdravia vášho dieťaťa.

Ostatné pracovníčky sú šikovné, ale pripravujú stravu pre zdravé deti, nemajú vedomosti a oprávnenie pripravovať špeciálnu stravu.

Ak budete sledovať jedálny lístok, určite si všimnete, že sú deťom podávané zdanlivo rovnaké jedlá.
Chcem vás ubezpečiť, že všetky diétne jedlá sú pripravované zvlášť s dodržaním technologického postupu, výberu vhodných surovín a v prípade diabetu aj ich presným navážením.

V našej MŠ zabezpečujeme diétne stravovanie. Podávanie inzulínu si každý rodič musí zabezpečiť sám a je na jeho zodpovednosti oznámiť podľa aktuálnej hladiny glykémie  množstvo podanej prílohy.

Zuzana Slámová – vedúca stravovacej prevádzky
Valéria Hupková – hlavná kuchárka a príprava diétnej a špeciálnej stravy
Kristína Hupková – asistencia pri príprave diétnej a špeciálnej stravy

Martina Uhrínková – kuchárka, príprava ostatnej stravy
Alexandra Liseková – pomocná sila
Andrea Hupková – pomocná sila

OD 23.DECEMBRA 2022 - DO 5.JANUÁRA 2023
PRERUŠENIE PREVÁDZKY
PRERUŠENIE PREVÁDZKY
OD 23.DECEMBRA 2022 DO 5.JANUÁRA 2023