Zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2024/2025

Zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2024/2025 sa v ružinovských základných školách uskutoční:

12.4.2024 (piatok)
13.4.2024 (sobota)

Všetky potrebné informácie sú zverejnené na webových sídlach škôl.
Okrem vyplnenia elektronických prihlášok je potrebné, aby zákonní zástupcovia priniesli na zápis občiansky preukaz a kópiu rodného listu dieťaťa. Zákonní zástupcovia sú podľa zákona povinný zapísať svoje dieťa na niektorú základnú školu, ak dieťa dovŕši do 31. augusta vek 6 rokov.Čo má vedieť budúci prvák