Ak má prváčik problémy v škole…

Dodatočný odklad a návrat do škôlky?

  • Nie ste si istý, či dieťa dať už do školy alebo nie?
  • A ako sa postupuje, ak dieťa nastúpi do prvého ročníka základnej školy a je to pre neho „náročné“?
  • Existuje ešte možnosť vrátiť sa do škôlky?

S účinnosťou od 1.1.2021 bol inštitút dodatočného odloženia plnenia povinnej školskej dochádzky zrušený.

Ako sa postupovalo predtým?
Dodatočné odloženie povinej školskej dochádzky.

Zjednodušene povedané, ak dieťa nastúpilo do prvého ročníka základej školy a „nešlo“ to tam dobre, žiadalo sa o dodatočný odklad povinnej školskej dochádzky a dieťa sa vrátilo späť do škôlky.

Dodatočný odklad bol zrušený, ako sa postupuje teraz?

Ak sa u dieťaťa plniaceho povinnnú školskú dochádzku objavia problémy, ktoré nasvedčujú, že nezvláda nároky na neho kladené v bežnej základnej škole, buď bude pokračovať v plnení povinnej školskej dochádzky

  • v bežnej základnej škole alebo
  • v ZŠ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, príp. v špeciálnej základnej škole.
Ako sa bude rozhodovať ďalej?

O ďalšom vzdelávaní dieťaťa sa bude rozhodovať podľa ustanovenia § 108 ods. 1 školského zákona:

„Ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa alebo žiaka prejavia po jeho prijatí do školy a dieťa alebo žiak ďalej navštevuje školu, do ktorej bol prijatý, jeho vzdelávanie ako vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa mu zabezpečuje po predložení písomnej žiadosti o zmenu formy vzdelávania a návrhu na vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami riaditeľovi školy;

Ak ide o neplnoleté dieťa alebo žiaka, písomnú žiadosť a návrh na vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predkladá jeho zákonný zástupca.“


  1. januára 2022 / JUDr. Mária Dvončová / Aktuality pre rodičovBLOGŠkôlkar a školák