Digitálne technológie v mš

V dnešnej dobe sú digitálne technológie ako počítače, interaktívna tabuľa, internet a programovateľné hračky súčasťou sveta detí. Sú pre ne zdrojom poznávania, skúmania, komunikácie, tvorivosti, vyjadrovania sa a rozvíjania ich logického myslenia. 

Digitálne technológie používame v rámci hier, edukačných činnosti a aktivít.
Deti s nimi pracujú veľmi radi. Motivujú ich k hravému objavovaniu a skúmaniu, je to pre nich niečo nové a pútavejšie. Digitálne hračky si materská škola postupne zakupuje.

Programovateľné hračky Bee-Bot a Bager, možno použiť ako nástroj na rozvoj logického
myslenia detí a ich schopnosti riešiť problémy spolu s podložkami na rôzne témy/ svet, Slovensko, farma, ostrov, veci okolo nás, geometrické tvary /transparentné podložky.. Bee-Bot

Mikrofón Easi speak, ktorý využívame na nahrávanie a prehrávanie napr. spevu detí, básni či hovoreného slova aj s prehrávaním na počítači.  Easy mic.

Kamera Tuff-Cam, ktorá slúži deťom na nahrávanie svojich kamarátov pri rôznych hrách a činnostiach, fotografovaniu prírody, okolia MŠ, alebo fotografovaniu navzájom a neskôr nahrávky sledovať na počítači, alebo na TV prijímači. Tuff-cam

Interaktívna tabuľa, počítač a CD „ Dieťa a svet „ „Dopravná výchova“, „Živá príroda“ a i. , ktoré u detí rozvíjajú logické myslenie, základy tvorivého a kritického myslenia, komunikatívne , psychomotorické schopnosti.

Dúhové nahrávacie štipce, využívame na nahrávanie krátkeho záznamu, deti získavajú základné zručnosti pri manipulácii, podľa slovného zadania deti samostatne plnia danú úlohu.


Autor: Jana Matejová