Moje dieťa má odklad, ako nepremárniť rok?

Moje dieťa má odklad, ako nepremárniť rok?

Rodičia 6 – ročných detí, ktoré nie sú odporučené na nástup do prvého ročníka, prijímajú túto situáciu ťažšie ako je potrebné.
Odklad školskej dochádzky o jeden rok neznamená zlyhanie dieťaťa, rodičov alebo materskej školy. Znamená pre dieťa príležitosť dostatočne dozrieť a pripraviť sa, väčšine detí odklad pomôže.