Odmena a trest

Logické a prirodzené dôsledky namiesto odmien a trestov. Systém výchovy prirodzených a logických postupov vám pomôže vychovávať deti s láskou a rešpektom zároveň. Autorkou príspevku je detská psychologička.

Systém výchovy prirodzených a logických postupov spočíva v tom, že prirodzené dôsledky nastupujú automaticky, bez zásahu autority, následkom zlého rozhodnutia dieťaťa či nedodržania pravidla. Ak dieťa odmieta jesť, je hladné. Pokiaľ to situácia nedovolí inak, je nebezpečná, ohrozuje ostatných, alebo je prirodzený dôsledok príliš ďaleko, nastupujú logické dôsledky.

Vtedy rodič usmerní situáciu tak, aby za svoje správanie bolo stále zodpovedné dieťa, aby mohlo urobiť vlastné rozhodnutie a necháva dieťa niesť následky svojho konania.

Tresty budia v dieťati odpor alebo vedú k „lámaniu“ či potláčaniu jeho osobnosti, čo má za následok uzavreté, nesebavedomé a zakríknuté dieťa. Pokiaľ zadávame tresty, zodpovednosť za správanie dieťaťa sa presúva na nás. Tým neučíme deti rozhodovať a prijímať pravidlá. Nehovoriac o tom, že dieťa je tieto pravidlá ochotné dodržiavať len v prítomnosti autority.

Tento spôsob výchovy je oveľa efektívnejší hlavne pre deti tejto doby. Učia sa prijímať zodpovednosť za svoje konanie už od útleho detstva. Rodič nie je v situácii, kedy o dieťati rozhoduje z pozície moci a sily, teda autority. Dieťa si nesie následky svojho konania  samé, z čoho sa oveľa viac poučí a rodič nie je frustrovaný tým, že svoje dieťa trestá. Logické a prirodzené dôsledky sú veľmi dôležité predovšetkým pre rozvoj samostatnosti, rozhodovania a zodpovednosti detí.

Odmeny je vo výchove vhodné nahradiť povzbudzovaním! Nie vždy a nie všetkým deťom sa podarí vynikať. Oveľa vhodnejšie je deti povzbudzovať. Dôležitá je aj správna štylizácia povzbudenia. Namiesto hodnotenia dieťaťa – „aký si šikovný“, použime radšej vetu, ktorá hodnotí danú situáciu: „Páči sa mi, ako si to namaľoval!“ A kritika nikdy nesmie prevládať nad povzbudzovaním.

Čo robiť v situáciách, keď dieťa…

Nechce jesť:
nenúťte ho, nevyhrážajte sa, nesľubujte odmenu, nech vstane od obeda, ďalšie jedlo dostane, až keď bude čas večere, nech by bol akokoľvek hladný.

Nechce si umyť zuby:
nechajte ho tak, ale odložte všetky sladkosti, tie môže konzumovať, len keď si umýva zúbky, lebo inak sa zúbky kazia. Dôležité je dieťaťu nič nevyčítať, počkať, ako sa rozhodne samo.

Nechce sa obliekať :
nenapomínajte ho, nepomáhajte mu, možnosť 1: nechajte ho do škôlky pokojne ísť v pyžame, alebo na ihrisko v krátkom tričku hoci je chladno, takže sa sám bude cítiť nepríjemne, možnosť 2: ak ide o staršie dieťa, oznámte mu, že presne o pol ôsmej VY musíte odísť do práce, ak nebude oblečený, pôjde dnes do školy pešo a nie autom, ako obvykle.

Nechce si upratať hračky:
nenapomínajte ho, nepomáhajte mu, možnosť 1: všetky neupratané hračky zmiznú, odložte ich na miesto, kam na ne nemôže dočiahnuť a povedzte mu, že sa s nimi môže hrať, len keď si ich dokáže upratať, ak sa mu to nepodarilo dnes, môže to skúsiť zajtra, možnosť 2: určite bude potrebovať niečo nájsť, vyhovorte sa, že v takom neporiadku to určite nedokážete.

Odvráva, trucuje, hádže sa o zem:
nevšímajte si ho, nereagujte, na jeho prosby zareagujte, až keď sa upokojí a povedzte mu: „Keď sa upokojíš, môžeš prísť“, alebo „Keď prestaneš kričať, prídem“, ak je jeho hádzanie sa o zem príliš nebezpečné, zabezpečte, aby si nemohlo ublížiť – napríklad podložte mu pod hlavu vankúšik.

Nikdy mu nedávajte možnosti, ktoré nemôžete splniť!
Vyhrážanie sa typu „Ak neurobíš toto, ostaneš doma sám“ vynechajte.

Výchova prirodzenými a logickými dôsledkami funguje vtedy, ak sa s týmto prístupom vo výchove rodičia vnútorne stotožnia a neprejavujú voči deťom hnev, nerobia im výčitky alebo sa im nevyhrážajú. Pokiaľ je to opačne, zadávané logické dôsledky nefungujú, pretože rodič dieťa vlastne opäť len trestá.

Cieľom výchovy by mali byť predovšetkým spokojné a vyrovnané deti, ktoré budú mať zdravé sebavedomie a budú niesť zodpovednosť za svoje správanie od útleho veku. Dôležité je deťom zabezpečiť popri láske, bezpečí a dôvere to najdôležitejšie, čo povedal už aj sám Goethe: „Dajme deťom korene a krídla.“


Autorka: Mgr. Petra Arslan Šinková, školská psychologička
Fantastické detské centrum www.fantasticke.sk