Saunový svet

Občianskemu združeniu ZRPD Púpava pri MŠ Exnárova 6 spoločne s pedagógmi sa podarilo získať grant z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2019. Grant sa týka oblasti – telovýchova, šport a mládež. Projekt sme nazvali : Saunový svet – „chceme byť zdraví“.

Cieľom projektu je saunovaním otužovať telo, zvyšovať obranyschopnosť organizmu, eliminovať vplyv znečisteného ovzdušia, zvýšiť dochádzku detí v MŠ, zoznamovať sa so saunovaním hravou formou.

Za poskytnutý grand vo výške 5000 € spolu s občianskym združením ZRPD Púpava sa v doposiaľ nevyužitých priestoroch materskej školy podarilo vybudovať nádhernú infrasaunu s oddychovou miestnosťou. Saunový svet okrem uvedených prínosov  spestrí život detí v materskej škole.