Človeče nehnevaj sa…

Pre našu materskú školu by sme chceli zakúpiť a vybudovať didaktickú pomôcku: exterierovú hraciu plochu „Človeče nehnevaj sa“ na základe ktorej sa u detí predškolského veku zdokonalia motorické zručnosti, prispeje k posilneniu zdravého sebavedomia založenom na zvládaní cieľov pri hre.

Hlavným cieľom projektu je podporiť u detí predškolského veku spontánny záujem o spoznávanie nového, prostredníctvom zážitkového učenia sa. Podporíme u detí praktickú aplikáciu poznatkov a skúseností v hre a hracom centre ktoré sa bude nachádzať v prostredí školskej záhrady našej materskej školy

Projekt „Hravá škôlka“ bude prínosom aj pre realizáciu nadštandardných aktivít detí materskej školy, spoločných aktivít rodičov a detí ako aj pre realizáciu športových podujatí za účasti ostatných materských škôl.

Použité finančné prostriedky budú použité na vybudovanie externej hracej plochy, zakúpenia farebných figúrok a drevených lavičiek.