Chodník zdravia

Vďaka Občianskemu združeniu ZRPD Púpava pri MŠ Exnárova 6  sa podarilo získať grant z komunitného projektu TESCO- Vy rozhodujete, my pomáhame. Finančný obnos bol využitý na vybudovanie Chodníka zdravia na školskom dvore. Realizáciu zabezpečil zákonný zástupca zo IV. triedy

Chodník zdravia slúži   na aktívny pohyb detí a zdravý životný štýl. Nakoľko už v predškolskom veku sa stretávame s problémom plochých nôh, z tohto dôvodu sme sa rozhodli vybudovať Chodník zdravia, aby tento problém u detí eliminoval. Zároveň využijeme netradičné pomôcky spojené so zážitkovým učením, aby sa cvičenie stalo zaujímavejšie a efektívnejšie.