Lezecká stena

Občianske združenie ZRPD Púpava pri MŠ Exnárova 6 spoločne s pedagógmi v roku 2017 požiadali o finančnú dotáciu z rozpočtu  mestskej  časti  Bratislava – Ružinov  a z Nadácie  VÚB. Projekt Hravo- zdravo bol  úspešný a vďaka  tomu máme na školskom  dvore  novú lezeckú stenu.

Poďakovanie patrí mestskej časti Bratislava – Ružinov a Nadácii VÚB

Lezecká stena  prispeje k spestreniu pohybových aktivít detí počas pobytu vonku. Dobrý pocit zo zdolania steny umocní v deťoch snahu trénovať a nevzdávať sa.  Atraktívnym spôsobom prispeje k rozvoju koordinácie pohybov rúk a nôh  a k spevneniu svalstva.

Osvojiť si základné pohybové návyky, rozvíjať pohybové schopností a kognitívne funkcie detí umožní futbalové ihrisko. Jeho vybudovanie sponzorovalo občianske združenie ZRPD Púpava.

 

OD 23.DECEMBRA 2022 - DO 5.JANUÁRA 2023
PRERUŠENIE PREVÁDZKY
PRERUŠENIE PREVÁDZKY
OD 23.DECEMBRA 2022 DO 5.JANUÁRA 2023