Detský kútik

Aj tento rok (2016) sa naša materská škola na Exnárovej ul. 6 stala úspešným žiadateľom o finančný grant z fondu firmy ZSE a.s. pre projekt Detský kútik. Na projekt sme získali sumu 600€. Túto finančnú podporu sme využili na vybudovanie variabilného detského kútika a na zakúpenie edukačného materiálu pre deti.

Poďakovanie patrí spoločnosti ZSE

Cieľom projektu je skvalitnenie výučby, rozširovanie vedomostí a zručností detí. V detskom variabilnom kútiku budú mať možnosť deti manipulovať, tvoriť, riešiť, komunikovať, rozvíjať poznatky z rôznych oblastí Školského vzdelávacieho programu.