Dopravná výchova – do školy na bicykli

Dopravná výchova – do školy na bicykli

Projekt: BEZPEČNE NA CESTE
Naučíte sa
spoznať rôzne druhy dopravných prostriedkov, spoznať význam vybraných dopravných značiek, spoznať a dodržiavať základné pravidlá správania účastníkov cestnej premávky týkajúce sa chodcov, spoznať a dodržiavať základné pravidlá správania účastníkov cestnej premávky týkajúce sa cyklistov, kolobežkárov.

Read more

Október mesiac úcty k starším

Október mesiac úcty k starším

Milí naši starí rodičia,
mesiac október patrí Vám, a preto deti našej materskej školy pre Vás pripravili malé prekvapenie. Poslaním materskej školy je nielen výchova a vzdelávanie detí, ale aj vštepovanie základných morálnych vlastností, ako je úcta k starým rodičom a ľuďom. Mnohí z Vás sa dennodenne podieľate na výchove svojich vnúčat. Deti najlepšie vedia oceniť Vašu lásku, pohladenie i Vašu účasť na spoločných hrách. Read more