Adoptuj si kravičku

Projekt: ADOPTUJ KRAVIČKU
Cieľom projektu Adoptuj kravičku je vypestovať u detí pozitívny vzťah ku zvieratám a správne stravovacie návyky, ukázať deťom, ale aj ich rodičom, že základom pre mliečne výrobky je mlieko od živých kravičiek, o ktoré sa musia slovenskí poľnohospodári dobre starať.

Veková skupina: 5 – 6 rokov

Výkonový štandard:

  • Človek a príroda : Triedi prírodné reálie podľa rôznych identifikovateľných znakov
  • Jazyk a komunikácia: Pri kreslení a grafomotorických činnostiach drží ceruzku správnym spôsobom a vyvíja primeranú intenzitu tlaku na podložku.

Na jeseň sa stromy krásne oblečú do veselého farebného kabáta. Nazbierajte žlté, oranžové, červené, zelené a hnedé listy a nalepte ich kamarátke Kravičke na obrázku na hlavu ako parádnu čelenku. Vyberte si jeden z obrázkov kravičiek a pustite sa do práce.

Obrázky si môžete stiahnuť tu:

  1. Nazbieraj si v parku, v lese rôzne druhy listov. Pri zbieraní môžeš listy triediť a priradiť k danému stromu. Skús strom pomenovať. Vieš prečo na jeseň opadávajú listy zo stromov?
  2. Vyber si jeden obrázok, obrázok si najskôr vyfarbi. Nezabudni pri tom na správny sed a správne držanie farbičiek.
  3. Postupne nazbierané listy nalep kravičke na hlavu a vytvor tak krásnu čelenku.

Ak sa ti tvorenie zapáčilo, môžeš si takto vytvoriť aj svoju vlastnú čelenku z listov. Napr. tak, že na dlhý pás papiera si nalepíš listy. Potom popros rodiča, aby pás papiera spojil, napr. zošívačkou na papier.

Prajeme Vám príjemnú tvorivú zábavu.

Viac na: web stránka


Vypracovala: Mgr. Marta Bajnócziová