Dopravná výchova – do školy na bicykli

Projekt: BEZPEČNE NA CESTE
Naučíte sa
spoznať rôzne druhy dopravných prostriedkov, spoznať význam vybraných dopravných značiek, spoznať a dodržiavať základné pravidlá správania účastníkov cestnej premávky týkajúce sa chodcov, spoznať a dodržiavať základné pravidlá správania účastníkov cestnej premávky týkajúce sa cyklistov, kolobežkárov.

Veková skupina: 5 – 6 rokov

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť

Vzdelávacia podoblasť: Dopravná výchova

  • Pozná rôzne druhy dopravných prostriedkov.
  • Pozná význam vybraných dopravných značiek.
  • Pozná a dodržiava základné pravidlá správania účastníkov cestnej premávky týkajúce sa chodcov.
  • Pozná a dodržiava základné pravidlá správania účastníkov cestnej premávky týkajúce sa cyklistov, kolobežkárov.

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia

Vzdelávacia podoblasť: Hovorená reč – Komunikačné konvencie

  • Pozná a dodržiava základné pravidlá vedenia dialógu.

Uhádni hádanku:

Dve kolesá, volant, brzda,
zvonček, ktorý trochu vŕzga.
Vysadnem naň každý deň,
po parku sa preveziem. (bicykel)

Vpredu kolo,
vzadu kolo.
Každé kolo bežká.
Ktože by to neuhádol,
je to… (kolobežka)

Teraz sa porozprávaj s rodičmi o tom:
Aké dopravné prostriedky poznáš?,
Aké sú medzi nimi rozdiely?
Na akých dopravných prostriedkoch môžeš jazdiť ty?
Čo musíš mať na sebe, aby si mohol/mohla bezpečne jazdiť?

Úloha:
Poznáš tieto dopravné značky?
Pomenuj ich a pokús sa povedať ich význam.
Keď pôjdeš na prechádzku, skús ich na ulici vyhľadať.

   

Úloha:
Zahraj sa s rodičmi hru „Na ceste“ a vyskúšaj si úlohu chodca, ale aj cyklistu alebo kolobežkára tak, ako sa zahrali deti v našej materskej škole.
Cestu si môžeš spolu s rodičmi vyrobiť z nepotrebnej plachty alebo látky namaľovaním križovatky temperovými farbami.

 

Na záver sa môžeš zabaviť a zaspievať si, zatancovať na pieseň od Mira Jaroša „Na ceste“

Viac na: web stránka

 


Vypracovala: M.Samko, Z. Gombárová