Október mesiac úcty k starším

Milí naši starí rodičia,
mesiac október patrí Vám, a preto deti našej materskej školy pre Vás pripravili malé prekvapenie. Poslaním materskej školy je nielen výchova a vzdelávanie detí, ale aj vštepovanie základných morálnych vlastností, ako je úcta k starým rodičom a ľuďom. Mnohí z Vás sa dennodenne podieľate na výchove svojich vnúčat. Deti najlepšie vedia oceniť Vašu lásku, pohladenie i Vašu účasť na spoločných hrách.

Prijmite pozvanie s vedomím tešiť sa, dopriať si pár nezabudnuteľných okamihov na znak vďaky a úcty.

Pozrite si video, ktoré sme pripravili spolu s Vašimi vnúčatkami.

Natrhám si kvety pod lesom na stráni,
Vám starí rodičia, kytku dám do dlaní.
Hoc vlas Vám šedivie a zrak sa zakalí,
prijmite od detí najkrajšie pozdravy.
Nech sa Vám predĺži životná Vaša púť,
želáme zo srdca, Vaša vnučka i vnuk.

 


Vypracovala: M.Samko,
spolupracovala J.Vančová