Moja najmilšia kniha

Určite každý z vás má doma nejakú knihu. Aj v našej materskej škole máme veľa kníh.
Vyslovuj správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové skupiny.
Veková skupina 5 – 6 rokov

Umenie a kultúra – výtvarná výchova: Spája časti obrázkov lepením.
Jazyk a komunikácia: Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové skupiny.

Určite každý z vás má doma nejakú knihu. Aj v našej materskej škole máme veľa kníh.
Napríklad knihu Povedačky, ktorú napísala pani spisovateľka Marta Rázusová –Martáková.
Táto kniha je plná básničiek a riekaniek, ktoré sa aj ty môžeš naučiť.

Napríklad aj túto:

     

Činnosť:
  1. Vyber si aj ty doma svoju obľúbenú knihu básničiek a riekaniek, porozprávaj, čo všetko v nej môžeš vidieť.
  2. Vyber si krátku básničku, riekanku, nauč sa ju spamäti spolu s rodičom, pritom sa snaž správne vyslovovať všetky hlásky.

Každá detská kniha je plná obrázkov, ktoré ti pomáhajú porozumieť príbehu, básničke, riekanke.
Poď si aj ty vytvoriť z obrázkov svoj príbeh.

Budeš potrebovať:

nožnice, výkres A3, lepidlo, farebné ceruzky, rôzne časopisy, obrázky.

Vyber si obrázky z časopisov, vystrihni si ich, nalep a dokresli podľa svojej fantázie.
Nezabudni svoj príbeh, ktorý si vytvoril prerozprávať svojim rodičom.

Môžeš si svoj príbeh vytvoriť napríklad aj takto:

Ak sa ti tvorenie zapáčilo, môžeš si takto vytvoriť aj celú svoju knihu a dať jej názov.


 

Vypracovala: Bc. Marta Bajnócziová