Skúsme si remeslo: „Na tkáčov“

Dnes sa porozprávame o remeslách.

Remeselníci sú veľmi šikovní ľudia, ktorí sa naučili dokonale robiť svoje remeslo.
Ten, kto vyrába nádobky z hliny, používa k tomu hrnčiarsky kruh a zvláštnu pec na vypaľovanie hlinených nádob – ten ujo alebo teta sú remeselníci – hrnčiari.

Veková skupina 5-6 rokov

ČLOVEK A SVET PRÁCE – Pozná niektoré tradičné remeslá.
ČLOVEK A SVET PRÁCE – Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií (napr. lekár, šofér, učiteľ, policajt).
MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI – Objaví a jednoducho opíše pravidlo postupnosti.

Pomôcky: 2 farebné papiere A5 (dve farby), nožnice

  • Porozprávaj, aké zamestnania majú tvoji rodičia?
  • S ktorými profesiami sa stretávaš vo svojom okolí?
  • Čím by si chcel byť ty?

Dnes sa porozprávame o remeslách. Remeselníci sú veľmi šikovní ľudia, ktorí sa naučilidokonale robiť svoje remeslo. Ten, kto vyrába nádobky z hliny, používa k tomu hrnčiarsky kruh a zvláštnu pec na vypaľovanie hlinených nádob – ten ujo alebo teta sú remeselníci – hrnčiari. 

V nasledujúcich linkoch sa môžeš zoznámiť aj s inými remeslami – tkáčstvo a košikárstvo.


Hrnčiarstvo…


Tkáčstvo…


Košíkarstvo…


Otázky k videám:

  1. Aký materiál používala tkáčka na tkanie kobercov?
  2. Ako sa volá stroj na tkanie?
  3. Z akého materiálu plietol košikár koše?
  4. Akého remeselníka poznáš?

Poď si aj ty vyskúšať tkáčske remeslo.

„Utkaj“ si svoju dečku:
Papier (červený) si zlož na polovicu.
Ten v strede (miesto zloženia) nastrihaj v riadkoch o šírke 1,5 cm tak, aby ti po celom obvode papiera ostal 1,5 cm neporušený okraj.

1./
Na obrázku sú pripravené oba papiere, ktoré budeš potrebovať pri tkaní.
Červený je základ celej dečky, žltý predstavuje nite, ktoré budú základ pretkávať.

2./
Strihanie základu ti pôjde ľahšie, keď si prehneš papier v strede – strihaj len pookrajovú čiaru:

3./
Ďalej si nastrihajpapier inej farby (žltý – nite) na pásiky o šírke 1,5cm:

4./
Pomocou pásikov (nití) „pretkaj“ základ nastrihaný v riadkoch tak, ako je to na obrázku – striedavo ponad pásik, popod pásik, ponad, popod…, ďalší riadok začínaj vždy opačne, aby sa ti vytvoril vzor šachovnice:

 

 

 

 

 

 

 


5./

Takto vyzerajú hotové dečky:

Keď už je z teba remeselník – tkáč, skús vyrobiť ďalší výrobok a podaruj ho, alebo si ním vyzdob izbičku.

Čo sa ti darilo / nedarilo pri výrobe?
Čo sa ti najviac páčilo?


Vypracovala: Jana Šulganová