Predstavujeme

Materská škola pri Základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím Drotárska cesta 48, Bratislava

Materská škola poskytuje vzdelanie deťom so sluchovým postihnutím, deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou a deťom s viacnásobným postihnutím. Vzdelávacie štandardy vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu ako na bežných materských školách. Read more

HĽADÁME NOVÉ KOLEGYNE
Do nášho školského kolektívu hľadáme šikovné a pracovité kolegyne. Všetky dôležité informácie ohľadne pracovnej ponuky nájdete na portáli EDUJOBS práca v školstve.
HĽADÁME NOVÉ KOLEGYNE
Do nášho školského kolektívu hľadáme šikovné a pracovité kolegyne. Všetky dôležité informácie ohľadne pracovnej ponuky nájdete na portáli EDUJOBS práca v školstve.