Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (odklad do ZŠ)

Zákonný zástupca dieťaťa nežiada oficiálnou žiadosťou  o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania riaditeľku materskej školy.

Ako prvý krok potrebuje získať písomné stanovisko od zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Centrum poradenstva a prevencie Bratislava II.
Následne ho predloží riaditeľke materskej školy spolu s ďalšími tlačivami. Read more