Vianočná pohľadnica

Chceš potešiť svojich starých rodičov, blízkych alebo aj kamarátov, ktorých máš rád/rada? Vyrob im vianočnú pohľadnicu.Popros rodičov, aby tis tým pomohli a spoločne môžete potom túto pohľadnicu zaniesť na poštu a poslať ju niekomu, komu urobíte veľkú radosť.

Veková skupina: 5 – 6 rokov

Umenie a kultúra – výtvarná výchova:
Vystrihuje časti obrázkov.
Spája časti obrázkov lepením.

Jazyk a komunikácia:
Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými osobami – deťmi i dospelými.

Vytvor si s pomocou rodičov vianočnú pohľadnicu

Budeš potrebovať: 
tvrdý výkres A4 preložený na polovicu (A5), pravítko, nožnice, lepidlo, papiere zelenej farby a ďalšie farebné papiere,
rôzne vianočné ozdôbky, pastelky

Takto budeš postupovať:
výkres si prelož na polovicu, popros rodičov, aby ti pomocou pravítka urobili na zelených papieroch čiary široké 1,5 cm. Potom si nastrihaj pásiky podľa rovných čiar, ktoré ti urobili rodičia. Vystrihni si aj kmeň stromu tak, ako to vidíš na obrázku. Nalep ho na spodnú časť preloženého výkresu. Potom postupuj tak, že začneš lepiť zelené pásiky od kmeňa stromčeka. Prvý pásik je najdlhší, potom postupne strihaj a lep kratšie a kratšie pásiky tak, aby si vytvoril stromček. Nakresli si hviezdu na žltý farebný papier, vystrihni ju a nalep na vrchol stromčeka. A teraz je to už len na tebe. Stromček si môžeš ozdobiť podľa toho, aké máš doma vianočné ozdôbky alebo jednoducho vystrihni farebné kruhy z papierov a nalep ich. To budú vianočné gule. Ak chceš, môžeš si vziať pastelky a gule jednoducho nakresliť.

Úlohy k aktivite:

  1. S rodičmi sa pozhováraj o tom, koho chceš pohľadnicou potešiť.
  2. Vieš, čo ľudia píšu na vianočnú pohľadnicu? (Vianočné priania, želania, vinše, …)
  3. Vieš aj ty vymyslieť vianočné prianie alebo vinš?
  4. Popros rodičov, aby dovnútra pohľadnice napísali vianočný vinš.
  5. Ak sa vieš podpísať, môžeš tak urobiť pod vianočným vinšom.
  6. Porozprávaj sa s rodičmi, čo bolo pre teba ťažké a čo naopak ľahké pri výrobe pohľadnice.

 

Ak budeš mať chuť, môžeš vytvoriť aj iné vianočné pohľadnice.

Tu sú ďalšie nápady:

 

https://artmama.sme.sk/tvorenie-z-papiera/desat-fotopostupov-na-vianocne-pozdravy

 


Zdroj: internet,
Vypracovala: Mariana Samko