Pedvianočná nálada

Mikuláš ti určite priniesol kopec dobrôt a niečo z nich si už aj zjedol/zjedla.
No a práve teraz je ten čas, aby si sa trošku zabavil/zabavila aj tancovaním, nielen pečením medovníčkov, koláčov a jedením všelijakých dobrôt.

Veková skupina: 5 – 6 rokov

Zdravie a pohyb:
Rytmicky správne využíva základné lokomočné pohyby a tanečné kroky na hudobný sprievod.

Pred každým pohybom, cvičením alebo tancom je veľmi dôležité rozcvičiť si telo, aby sme si neublížili.
Ani teraz to nebude inak.
Popros rodičov, aby ti s tým pomohli.
Táto hra na rozohriatie tela sa volá „Tanec snehových vločiek“.

Budeš potrebovať:  varešky alebo ruky tvojich rodičov

Rozohrej si svoje telo tak, že budeš behať do kruhu, chodiť, chodiť vo výpone, chodiť s vysokým dvíhaním kolien, poskakovať a cválať bokom podľa tlieskania alebo udávaním rytmu vareškami podľa pokynov rodičov.

Po dobrom rozohriatí tela si zahraj hru „Ukáž jazyk“. Pohodlne sa usaď na zem alebo na stoličku. Vystri chrbát, aby bol pekný, rovný. Zatvor oči a zhlboka sa nadýchni nosom. Otvor oči a ústa dokorán, vyplaz jazyk a vydýchni ústami.


A teraz nastala tá chvíľa, kedy si môžeš nacvičiť tanečné kroky na vianočnú pieseň. Pozorne si pozri video, potom sa pridaj aj ty. Po štedrej večeri a rozbalení darčekov predveď svoj tanec aj rodičom, starým rodičom a môžeš ich zapojiť do tancovania s tebou.

Pozri si video:

Otázky k videu:

  1. Povedz, koľko osôb vo videu tancovalo?
  2. Pieseň bola rýchla alebo pomalá?
  3. Vieš povedať, o čom bola pieseň?
  4. Čo bolo pre teba ťažké pri tancovaní?

Tak ako pred každým pohybom, cvičením, tancovaním je potrebné rozcvičiť naše svaly, tiež je veľmi dôležité, aby sme ich nechali aj po aktivite trochu oddýchnuť.

A preto si teraz pokojne ľahni na chrbát, ruky si polož voľne vedľa tela dlaňami nahor, nohy mierne od seba. Zatvor oči a sústreď sa na celé telo. Teraz maximálne napni všetky svaly – zovri ruky v päsť a silno ich tlač proti zemi a silno zvrašti tvár: pevne zovri ústa, skrč nos, pevne zatvor oči a zvrašti čelo. Toto uvoľňujúce cvičenie zopakuj trikrát.

Počas relaxačného cvičenia ti môže v pozadí hrať aj táto relaxačná vianočná hudba:

 


Zdroj:
publikácia Pohybové hry, aktivity a cvičenia detí predškolského veku (Bc. Ľudmila Bagínová a kolektív autorov), internet, youtube
Vypracovala: Mariana Samko