Medovníkový domček

Pomaly sa blížia najkrajšie sviatky v roku – Vianoce.
Na Vianoce deti aj dospelí dostávajú rôzne knižky, v ktorých sú krásne rozprávky, príbehy aj básne.
Medzi obľúbené patrí aj rozprávka Medovníkový domček.

Veková skupina: 5 – 6 rokov

Jazyk a komunikácia : Vníma a vie primerane vysvetliť rozdiel medzi poéziou
(báseň /a prozaickým žánrom / rozprávka)

 

Pohodlne sa usaďte a pozorne počúvajte.
Spolu s rodičmi si vypočujte rozprávku Medovníkový domček.

Fitminútka:

Ak ste si vypočuli rozprávku, chvíľku sa zahráme. Viete, kde zablúdili Janko s Marienkou? (áno, v lese)
Skúste napodobniť vo svojej izbe ako Janko a Marienka blúdili v lese a hľadali cestičku domov.
Poprechádzali ste sa?

Tak sa znovu usaďte a vypočujte si báseň o Medovníkovom domčeku:

Otázky k činnosti:

  1. Ako sa volala rozprávka a básnička, ktorú ste si vypočuli?
  2. Čo bolo kratšie a čo dlhšie – básnička alebo rozprávka?
  3. Všimli ste si ešte nejaký rozdiel medzi rozprávkou a básničkou? (rým v básni)
  4. Dokážete ho nájsť v básni? Pokúste sa vymyslieť rým.

Určite máte šikovné rúčky.
Pohľadajte farbičky, papier a skúste si nakresliť svoj Medovníkový domček.


Zdroj: internet Youtube
Vypracovala: Martina Hupková