Chystáme sa piecť

Chystáme sa na pečenie
Počas najkrajších sviatkov v roku, ktorými určite Vianoce sú, každý jeden dom rozvoniava krásnou vôňou perníkov – medovníkov.Medovníky sú tradičné vianočné koláčiky.

Veková skupina:5 – 6 rokov

Človek a svet práce : Identifikuje suroviny potrebné na prípravu – medovníka

Otázky :

  1. Akosa volá koláčik na obrázku?
  2. Z čoho sa medovník vyrába?
  3. Čo myslíte, ako vzniká medovník?

Činnosť:

Deti,čo myslíte, aké suroviny potrebujeme, aby sme si medovníky mohli upiecť?
Pozorne si popozerajte obrázky a pokúste sa ich vymenovať.

Možno dané suroviny doma nájdete. Skúste ich spolu s rodičmi pohľadať a ešte raz ich vymenovať.
Na záver si zopakujte báseň Medovníkový domček.


Vypracovala: Hupková Martina