Exnárka sa hrá a vzdeláva

Naša materská škola bola, úspešným žiadateľom o grant z fondu firmy ZSE, a.s. pre projekt „Exnárka sa hrá a vzdeláva“ a získala podporu v sume 600 EUR. Z tejto sumy materská škola zakúpila notebook, tlačiareň a príslušenstvo. Nový notebook bude využívať edukačné softvéry na interaktívnej tabuli.

Poďakovanie patrí spoločnosti ZSE a.s.

Cieľom projektu je prehlbovanie, rozvíjanie a rozširovanie vedomostí a zručností v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti. Podporuje aktívne učenie sa detí prostredníctvom digitálnych technológií a interaktívnej tabuli vo výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy. Zároveň bude viesť deti k osvojeniu a rozvíjaniu ich motorických zručností.