Bezpečne na cestách

Naša materská škola sa prostredníctvom pedagógov a ZRPD Púpava pri MŠ Exnárova úspešne zapojila do grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia s názvom Bezpečne na cestách. Tento grantový program je zameraný na interaktívne vyučovanie, ktoré kladie dôraz na prevenciu pred dopravnými nehodami.

Poďakovanie patrí Nadácii Volkswagen Slovakia

Spomedzi 142 doručených návrhov z celého Slovenska, podporí Nadácia Volkswagen Slovakia 13 projektov celkovou sumou 20.000 eur. Naša materská škola ako jeden z úspešných žiadateľov získala na projekt Exnáriček Dopraváčik prisľúbenú podporu vo výške 1.833,50€.

Cieľom projektu Exnáriček Dopraváčik je viesť deti počas teoretickej a praktickej výučby dopravnej výchovy k disciplinovanosti počas pohybu na cestách a v ich blízkosti.