Príprava predškolákov

Malá príručka pre rodičov predškoláka.
Námety, aktivity, hry a cvičenia vhodné pre stimuláciu dieťaťa predškolského veku.

1.Vizuálna diferenciácia, zrakové vnímanie, zraková analýza a syntéza.

A. Vizuálna diferenciácia je schopnosť rozlišovať znaky, obrazce, tvary.
Zrakovú diferenciáciu môžeme precvičovať rôznymi spôsobmi.

B. Zraková analýza a syntéza
Úžasnou aktivitou na precvičovanie danej funkcie je napríklad puzzle. No nemusíme stále kupovať nové, stačí, ak rozstriháme nejaký obrázok na primeraný počet častí a necháme ho dieťa poskladať.

C. Zrakové vnímanie a pozornosť
Je potrebné nájsť všetky jablká. Dieťa ich môže i obtiahnuť a vyfarbiť. Podobné pracovné listy sa dajú využiť rôzne, dieťa môže hľadať iné tvary, ktoré sú na obrázku. Opäť vhodné i pre nácvik pozornosti.

D. Zraková pamäť
Pomocou tejto funkcie sa deti učia písmenká. Najlepšie začať už v rannom veku hrať s deťmi pexeso. No dôležité je rozvíjať zrakovú pamäť i v predškolskom, veku.

2. Sluchová diferenciácia, analýza a syntéza.
Ďalšou veľmi dôležitou čiastkovou funkciou je sluchová diferenciácia. Dieťa musí vedieť rozoznať jednotlivé hlásky – aj tie, ktoré sú si podobné.

3. Grafomotorika
Ďalšou čiastkovou funkciou potrebnou na písanie, kreslenie, rysovanie atď., sú grafomotorické zručnosti a nácvik správneho držania písacích potrieb.

Viac si pozrite v priloženom PDF súbore.