Tanečný krúžok

Je zameraný na tanečnú prípravu a vedie ho lektorka Simona Kalinayová z SZUŠ Prokofievova 5 Bratislava. Pravidelne, hravou formou – pohybom v priestore, pohybovými hrami so spevom, rytmickými cvičeniami, pohybovou skladbou sa u detí rozvíjajú pohybové schopnosti a zároveň si osvojujú aj nové pohybové lokomócie, rytmické cítenie a elementárne tanečné kroky.