Zmeny vo výške príspevkov v školách a v školských zariadeniach (aktualizované)

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 6 / 2023 zo dňa 28. 02. 2023, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov…

Ako uhrádzať príspevky a v akej výške, nájdete na podstránke:
“Doplnkové informácie / Poplatky v MŠ”