Zdravie a pohyb

Hráme sa s loptičkami

Veková skupina 5-6 rokov                                                                                                                                               

ZDRAVIE A POHYB – Manipulácia s náčiním – kotúľanie po rovine a zvýšenej rovine.

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ – V dialógu vie vypočuť iných (deti aj dospelých)

1.Kotúľanie väčšej lopty medzi kužeľmi.

2.Kotúľanie  lopty oboma rukami a jednou rukou po stole.

???
Ako sa ti ľahšie kotúľalo – oboma rukami alebo len jednou?
Kde bolo kotúľanie lopty pre teba jednoduchšie? Po zemi alebo po stole?

Vyhotovila – Martina Hupková