Základná pohybová príprava

Cieľmi základnej pohybovej prípravy je zlepšenie správneho držania tela,  rozvíjanie sily, rýchlosti, obratnosti, vytrvalosti, psychickej odolnosti a discipliny. Cieľavedomé a trpezlivé vedenie dieťaťa k telesným cvičeniam je zárukou, že si postupne túto formu činnosti obľúbi.  Pre svoju príťažlivosť , kolektívnosť a súťaživosť sa stane športovanie vášňou. Prevádza sa pomocou základov atletiky, gymnastiky, úpolov (pády, preťahy, pretlaky…)